Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Galeria


powrót do menu Galerii


W obiektywie

Laski - czas ferii - 7 lutego 2007 roku, biblioteki, archiwum, pracownia ceramiczna

w bibliotece książki mówionej - Bogdan Włodarczyk
księgozbiór brajlowski
w bibliotece brajlowskiej - Jadwiga Dąbrowska, Bogdan Włodarczyk
w bibliotece książki czarnodrukowej
w bibliotece książki czarnodrukowej - Joanna Kolaska
w bibliotece książki czarnodrukowej - Joanna Kolaska
w bibliotece książki czarnodrukowej - Joanna Kolaska
w archiwum Towarzystwa - s. Faustyna Szulc
w pracowni ceramicznej
w pracowni ceramicznej - Piotr Kusch

 

powrót do początku