Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Galeria


powrót do menu Galerii


Rehabilitacja zawodowa

Niewidoma dziewczynka pisze
Niewidoma dziewczynka czyta
W szczotkarni dziewcząt
Koszykarze
W pracowni garncarskiej
W pracowni introligatorskiej

kaplica

Najlepszym sposobem przyjścia z pomocą niewidomym jest nie jałmużna, ale przygotowanie ich do pracy zawodowej w szkołach specjalnych i dostarczenie im tej pracy.

("Ulotka", 1936)

Niewidomy nauczyciel uczy niewidomego chłopca
Niewidoma dziewczynka pisze

Henryk Ruszczyc (1901-1973)
- wychowawca, kierownik internatu chłopców i warsztatów szkolących; twórca polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej niewidomych, w tym również dla młodocianych inwalidów wojennych; efektywnie poszukiwał nowych zawodów i stanowisk pracy dla osób z dysfunkcją wzroku.

Formy zatrudnienia absolwentów Lasek:
nauczyciele, wychowawcy i instruktorzy;
organiści;
telefoniści;
pracownicy administracji spółdzielczej i PZN;
masażyści;
stroiciele;
introligatorzy;
tapicerzy;
tkacze;
dziewiarze;
szczotkarze;
ślusarze.

masaż

praca z komputerem z wykorzystaniem linijki brajla
ceramika

tkactwo

wikliniartstwo
flecistka
trębacz
pianistka
organistka
gitarzystka
skrzypaczka

powrót do początku