Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Adresy internetowe

http://www.laski.edu.pl http://www.laski.edu.pl
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
http://www.fsk.opoka.org.pl http://www.fsk.opoka.org.pl
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
http://www.pfron.org.pl http://www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pzn.org.pl http://www.pzn.org.pl
Polski Związek Niewidomych
http://www.cnin.uw.edu.pl http://www.cnin.uw.edu.pl
Centrum Komputerowe Uniwersytetu Warszawskiego dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących
http://www.niepelnosprawni.info http://www.niepelnosprawni.info
Portal dla osób niepełnosprawnych
http://www.isi.idn.org.pl http://www.isi.idn.org.pl
Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
http://www.idn.org.pl http://www.idn.org.pl
Internet dla Niepełnosprawnych
http://www.integracja.org http://www.integracja.org
Czasopismo Integracja
http://www.integracja.org http://www.tpg.org.pl
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych