Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Aktualności


Rok 2008

Zakończenie realizacji Projektu Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku

W dniu 13 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca w Laskach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Projektu Centrum. Koordynator Projektu - Krystyna Konieczna podziękowała Wszystkim, którzy brali udział w pracach Biura Centrum i współpracowali z Działem ds. Absolwentów, realizującym - w ramach działań statutowych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - Projekt Centrum. Kierownik merytoryczny Projektu - Teresa Cwalina przedstawiła ideę towarzyszącą pracy rehabilitacyjnej z osobami z dysfunkcją wzroku i omówiła zagadnienia podjęte w ostatnim numerze "Biuletynu Centrum", podsumowującym ponad dwuletnie działania Centrum. Uczestnicy spotkania obejrzeli zorganizowaną z okazji zakończenia Projektu wystawę prac Piotra Kuscha, z atytułowaną "Odlot", prezentującą formy ceramiczne i ich fotograficzne przedstawienia (zdjęcia Adama Janowskiego).


fotoreportaż - spotkanie podsumowujące


fotoreportaż - wystawa


Warsztaty Poszukiwania Pracy

W dniach 22-23 lutego 2008 roku odbyły się Warsztaty Poszukiwania Pracy, zorganizowane w ramach Projektu Centrum. Wzięło w nich udział 20 uczestników. Zajęcia odbywały się w Warszawie i w Laskach.


"Komputer dla Homera"

Od 17 marca do 30 kwietnia br. można składać wnioski w Oddziałach PFRON w ramach programu pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących. Więcej informacji oraz wzory wniosków i zaświadczeń dostępne są na stronie www.pfron.org.pl


"Pegaz 2003"

Od 1 lutego do 14 marca br. będą przyjmowane w Oddziałach PFRON wnioski uczestników warsztatów terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu "Pegaz 2003" (pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych). Od 1 kwietnia do 16 maja br. można składać wnioski w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się. Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Ósmy numer "Biuletynu Centrum"

11 stycznia br. odbyła się w Centrum Kultury Gminy Izabelin promocja ósmego numeru "Biuletynu Centrum". Nowy numer kwartalnika zaprezentowano podczas uroczystości uhonorowania tytułem "Izabelińczyków Roku 2007" Państwa Kazimiery i Wiesława Warzychów.

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Rok 2007

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy, by nie zabrakło Światła
i
w nadchodzącym Roku 2008 wszelakiej pomyślności.

Szopka

Nagle gwiazda zatrzymała się, oświetlając małą, prawie niewidoczną stajenkę. Wtedy Franciszek nakazał ciszę i wszyscy weszli do środka. Żłóbek stał nieopodal, a przy nim siedziała Maryja i św. Józef. Dzieciątko leżało cichutko, zwinięte w pieluszki. Franciszek podszedł do jednego z dzieci, wziął je za rękę i razem zbliżyli się do żłóbka. Święty skierował rękę dziecka do rączek Jezusa.
- Jakie malutkie! - zdziwiło się dziecko, dotykając ostrożnie buzi, a potem meszka włosów. Wtedy Dzieciątko uśmiechnęło się i w tej samej chwili nad żłóbkiem zajaśniało światło o niespotykanej sile i niewidzialnym dotąd przez nikogo blasku.
- Światło! - wykrzyknęły chórem dzieci, a zwracając się do dziecka, stojącego przy żłóbku, dodały: Popatrz!
- Ja nie widzę światła - odpowiedziało dziecko. Gromada jednak nie dawała za wygraną.
- Spójrz, spróbuj. Może jednak zobaczysz. To jest inne światło.
Wreszcie dziecko uległo namowom i spojrzało. W tej samej chwili twarz jego pojaśniała i rozległ się radosny okrzyk: Ja widzę światło! Po chwili dziecko, wpatrzone w blask, powiedziało wolno, w zamyśleniu:
- To jest Światło!
- To jest Światło - powtórzyły cicho inne dzieci, po czym ujęły się za ręce, stojąc przy żłóbku i utworzyły krąg.
Wtedy Franciszek wziął na ręce Dzieciątko, wszedł w środek kręgu i zaśpiewał: Chwała Ci, Panie, za Twoje światło nieziemskie i za to, żeś oświecił jego blaskiem także tych, którzy - zgodnie z Twoją niepojętą wolą - ziemskiego światła widzieć nie mogą.
(Anna Kaźmierczak - absolwentka Lasek)

Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano wiele spotkań w urzędach i placówkach działających na rzecz środowiska ludzi niepełnosprawnych.
Ukazały się również specjalne materiały m. in. promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON przekazał publikację - informację dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę.
Uczniowie z Lasek uczestniczyli w specjalnych warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Jedna z grup "poznała" bohaterów "Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki. Pokazano rycerskie rzemiosło i elementy uzbrojenia ochronnego walczących rycerzy.
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony 3 grudnia już od 1992 roku ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Poprzez "niepełnosprawność" rozumie się utratę sprawności lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, bądź ograniczenie prowadzenia aktywnego życia czy ograniczenia w pełnieniu ról społecznych. Na świecie żyje ponad 500 mln osób niepełnosprawnych; w Polsce jest 4,5 mln niepełnosprawnych (w tym 2,5 mln to osoby o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności).


fotoreportaż

Obchody Światowego Dnia Wzroku w Laskach


W Światowym Dniu Wzroku, obchodzonym w Polsce już po raz drugi - zawsze w drugi czwartek października, odbyło w Laskach na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - w Domu Przyjaciół spotkanie, na które zaproszono wszystkich niewidomych pracowników Towarzystwa; spotkanie połączono z promocją siódmego już numeru "Biuletynu Centrum".
Nowy numer kwartalnika mówi o życiu "po niewidomemu". Już samo sformułowanie - życie "po niewidomemu" jako skojarzenie ze specyficznymi faktami opisującymi codzienność życia osób z dysfunkcją wzroku (posługiwanie się białą laską czy alfabetem Braille'a), nie ma w sobie kategoryczności podziału na ludzi sprawnych i niepełnosprawnych, lepszych i gorszych. Taki sposób myślenia sugeruje raczej - przypominają autorzy "Biuletynu Centrum"- patrzenie na życie jako wartość samą w sobie. W życiu mamy różne doświadczenia: ktoś nie widzi, ktoś inny nie słyszy albo jest leworęczny, a jeszcze inny ktoś ma słabszą konstrukcję psychiczną; inny zaś nie ma pewnych zdolności albo właśnie ma talenty, które powinien rozwijać w stworzonych mu do tego warunkach... Jeśli pojawia się więc jakiś konkretny problem utrudniający takim osobom wraz z ich zdolnościami i ograniczeniami możliwie pełne funkcjonowanie na co dzień, to trzeba go rozwiązać, ale poza tym owo życie "po niewidomemu" - tak, jak życie każdej osoby przeżywającej trudności lub uzdolnionej - wpisuje się po prostu w życie, zainteresowania, przyjaźń, miłość, pracę konkretnej osoby, która naprawdę nie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie widzi; podobnie, jak inne osoby nie powinny być określane ze względu na ich widoczne ograniczenia, a także - jak się wydaje - na ich specyficzne zdolności.
W "Biuletynie Centrum" przeczytać można m. in. o stereotypach na temat osób niepełnosprawnych i o doświadczeniach edukacyjnych osób niewidzących, o pomocy świadczonej - kiedyś i dzisiaj - osobom niewidomym w miejscu ich zamieszkania i o roli doradcy zawodowego w rehabilitacji nowo ociemniałych; przypomina się absolwentów Lasek wyróżnionych przed laty Nagrodą św. Tomasza z Akwinu - Patrona Zespołu Szkół Zawodowych i przedstawia ich dalsze losy; wspomina się także pierwszego krajowego duszpasterza niewidomych Ojca Tadeusza Fedorowicza.

Przypominamy, że nowy kwartalnik dostępny jest również w wersji elektronicznej: www.promocjaikariera.pl

galeria zdjęć
fotoreportaż

Szósty numer "Biuletynu Centrum"

21 czerwca 2007 roku trafił do rąk czytelników szósty już numer "Biuletynu Centrum". Nowy kwartalnik poświęcony jest możliwościom edukacyjnym uczniów niewidzących i prezentuje m. in. ofertę edukacyjną Lasek oraz drogę kariery edukacyjnej i zawodowej absolwentów Ośrodka. Do numeru dołączono specjalny druk autorstwa laskowskich licealistów zatytułowany "Między nami pierwszakami".


Szymon Janowski wręcza "Biuletyn Centrum" Pani Zofii Morawskiej
fotoreportaż

Warsztaty Poszukiwania Pracy

W dniach 15-16 czerwca 2007 roku odbyły się w Laskach Warsztaty Poszukiwania Pracy, zorganizowane przez Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. W Warsztatach wzięło udział 21 uczestników z terenu całej Polski.
fotoreportaż - galeria

Promocja piątego numeru "Biuletynu Centrum"

fotoreportaż - galeria
Życzenia ŚwiąteczneW blasku wielkanocnego świtu
codzienność staje się niezwykłością,
tak jak to, co niezwykłe - nabiera
w niej zwyczajności i bliskości


AKCJA "JEDEN PROCENT"

Wpłacając swój "jeden procent" na rachunek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi,
można wspomóc działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej,
społecznej i zatrudnienia osób z wadami wzroku.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Nr 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002


NOWOROCZNY RAPORT O RYNKU PRACY
Gdzie w Europie jest praca i jak ją znaleźć ? Po wejściu Polski do UE coraz większa liczba Polaków szuka pracy za granicą. W październiku 2006 w badaniu CBOS 31% respondentów potwierdziło wyjazd co najmniej jednego członka swojej najbliższej rodziny do innego kraju. Według danych European Citizen Action Sernice za pracą wyjechało ok. 1,2 mln. Polaków W porównaniu do lat ubiegłych zmienił się jednak profil osób wyjeżdżających. Polskę chętnie opuszczają młodzi, stanu wolnego, lepiej wykształceni, ludzie szukający rynku pracy który zapewni im lepszy poziom życia i przede wszystkim możliwość rozwoju. Zdecydowana większość emigrantów wybiera jako kraj docelowy Wielką Brytanię (blisko 39%), Niemcy (20%), Irlandię (15%). Na kolejnych miejscach uplasowały się Hiszpania i Holandia (4%), Włochy i Francja (3%) oraz Szwecja.


www.pracuj.pl Praca w Europie

Coraz częściej szukamy pracy przed wyjazdem korzystając z ofert zamieszczanych w Internecie, pośredniakach oraz przygotowanych przez agencje prywatne. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizujemy stres związany z wyjazdem. Zanim jednak zdecydujemy się na podpisanie umowy z pośrednikiem warto sprawdzić wybraną agencję.

Przede wszystkim powinna posiadać:
- certyfikat potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia, który dostępny jest na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl
- wpis w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, lub w Krajowym Rejestrze Sądowym

Warto również ustalić adres firmy, oraz telefony kontaktowe pracodawców zagranicznych. Należy pamiętać, ze pośrednik polski nie ma prawa pobierać żadnych opłat za załatwienie pracy za granica, ani za wyszukanie i wskazanie pracodawcy. Może jedynie pobierać opłaty związane ze skierowaniem kandydata za granice np. wydatki poniesione na dojazd i powrót, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów. Wszystkie te opłaty powinny być zawarte w umowie, która podpisuje się z kandydatem przed jego wyjazdem.

Oprócz tego należy sprawdzić czy zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje:
- dane zagranicznego pracodawcy
- okres zatrudnienia
- rodzaj, oraz warunki pracy, wysokość wynagrodzenia
- prawa do świadczeń socjalnych
- warunki ubezpieczenia osoby kierowanej do pracy, jak również agencji
- zakres odpowiedzialności cywilnej obu stron w przypadku niedotrzymania umowy

Szukając pracy za granicą warto szukać informacji w Internecie. Szczególnie przydatne mogą okazać się adresy:
- www.europa.eu.int - serwis z ofertami pracy ze wszystkich krajów UE. Zamieszczane są tam nie tylko oferty pracodawców, ale również CV osób, które pracy potrzebują
- www.monster.com - międzynarodowa sieć serwisów z ofertą pracy z całego świata, w tym Europy
- www.jobpilot.com www.stepstone.com - serwisy z ofertami z Europy
- www.european-jobguide.org - serwis informacyjny dla poszukujących pracy, pracodawców, agencji pośredniczących
- www.pracuj.pl

Gdzie , i jak szukać pracy - pełen poradnik na stronie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mps.gov.pl/


Rok 2006

Najlepsze życzenia na cały rok 2007,
byśmy byli otwarci na nowe drogi,
którymi Bóg zechce nas poprowadzić.

Zapraszamy 8 stycznia 2007 roku na godz.13.00 do Lasek do Biura Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku na promocję czwartego już numeru "Biuletynu Centrum":
" Człowiek niewidzący - wartościowym pracownikiem".
fotoreportaż - galeria

GOŚCIE Z UKRAINY
14 grudnia br. gościliśmy w Laskach przedstawicieli pięciu organizacji pozarządowych z Ukrainy, realizujących Program Społeczeństwa Obywatelskiego współfinansowany przez Philip Morris Ukraine, poprawiający jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców Charkowa. W Domu Przyjaciół spotkali się z Prezesem TOnO - Władysławem Gołąbem goście z Organizacji Pozarządowej Alye Parusa z Charkowa, niosącej pomoc młodym ludziom z dysfunkcją słuchu i Fundacji Charytatywnej Hesed Shaare Tikva Obwodu Charkowskiego, kształcącej umiejętności zawodowe w ramach niekomercyjnego Centrum Rehabilitacyjno-Doradczego oraz Charkowskiego Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawnej Młodzieży Pravo Vyboru, udzielającego wsparcia w korzystaniu z zasobów technologii informacyjnej z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Byli też przedstawiciele z Unii Ukraińskich Organizacji Inwalidzkich z Oddziału w Charkowie, udzielający pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Publicznej Organizacji Prawników z Upośledzeniem Wzroku z Charkowa, szkolący niewidome osoby w dziedzinie umiejętności znalezienia zatrudnienia.
W spotkaniu przygotowanym przez Dział ds. Absolwentów wzięli także udział: s. Alverna Dzwonnik, reprezentująca Zgromadzenie i koordynator Projektu Centrum - Krystyna Konieczna oraz Teresa Cwalina. Goście zwiedzili również laskowskie przedszkole i bibliotekę.
fotoreportaż

Zapraszamy na promocję
trzeciego już numeru
Biuletynu Centrum
19 października br. na godz. 13.30
do Sali Organowej Warsztatów Rehabilitacji Zawodowej w Laskach.
W programie:
przedstawienie numeru "O rehabilitacji przez tworzenie",
pokaz prac z pracowni plastycznej, ceramicznej i tkackiej.
fotoreportaż - galeria

NASZ CZŁOWIEK NA BILLBOARDACH

kampania billboard

W ramach współpracy Centrum z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano jedną z edycji ogólnopolskiej kampanii "Niepełnosprawni sprawni w pracy". Na ulicach Warszawy i innych miast można zobaczyć billboardy pokazujące osoby niewidzące funkcjonujące na otwartym rynku pracy. Ich bohaterem jest absolwent Lasek, masażysta - i dodajmy jeszcze autor tekstu z pierwszego numeru Biuletynu Centrum - Krzysztof Szumlas.
Występuje on również w spocie telewizyjnym emitowanym właśnie w lipcu.

 

WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY

Na Warsztaty Poszukiwania Pracy organizowane w dniach 9 - 10 czerwca 2006 r. przez Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku w Laskach zgłosiły się 22 osoby; ostatecznie wzięło w nich udział 18 uczestników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu całej Polski. Najmłodszy uczestnik Warsztatów ukończył 18 lat życia, najstarszy miał 55 lat.
Program Warsztatów Poszukiwania Pracy obejmował: Warsztat doradcy zawodowego Warsztat zatrudnienia, Warsztat pracodawcy, Warsztat pracownika, Warsztat psychologiczny Warsztat prawniczy oraz ćwiczenia warsztatowe z autoprezentacji, z rozmową kwalifikacyjną i pracownią dokumentów. Każdy z uczestników Warsztatów miał możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. Otrzymał też komplet materiałów, przygotowano je w wersji czarnodrukowej i brajlowskiej, mających pomóc w poszukiwaniu pracy.
Warsztaty Poszukiwania Pracy trwały dwa dni. W pierwszym dniu zajęcia odbywały się w Warszawie w Dworku przy ul. Dankowickiej 18, drugiego dnia - w Zespole Szkół Zawodowych w Laskach. Wszyscy uczestnicy Warsztatów z uznaniem wypowiedzieli się na temat zajęć, warunków mieszkaniowych i żywieniowych, i potwierdzili gotowość udziału w podobnego rodzaju spotkaniu.
fotoreportaż - galeria

 

W piątek, 19 maja br. o godz. 10.00 odbyło się w Biurze Centrum spotkanie z okazji wydania pierwszego numeru "Biuletynu Centrum". Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu TOnO na czele z Prezesem Towarzystwa ? Władysławem Gołąbem i skarbnikiem - Panią Zofią Morawską oraz goście z PFRON (Wydział Wdrażania Funduszy Europejskich) - Beata Sitkiewicz i Krzysztof Perkowski, a także reprezentanci PZN. Przybyli dyrektorzy Lasek - Panowie Piotr Grocholski i Jerzy Migurski oraz przedstawicielka władz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - s. Alverna Dzwonnik. Reprezentowane były placówki Towarzystwa - m.in. Dział Tyflologii i Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych przez s. Jeremię Zych.
Kierowniczka Działu ds. Absolwentów, a zarazem koordynator projektu - Krystyna Konieczna omówiła działanie Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku i przedstawiła zespół realizujący projekt. W jego skład wchodzą: Teresa Cwalina (kierownik merytoryczny), pracowncy: Marek Szulc, s. Tabita Mandziarz, Agnieszka Derdziak, Tomasz Wojakowski. Za księgowość odpowiada Anna Płóciennik. Centrum współpracuje z wieloma pracownikami Ośrodka - rehabilitantami i pedagogami specjalnymi oraz specjalistami z różnych dziedzin.
Wystąpienie Teresy Cwaliny - redaktora "Biuletynu Centrum", poświęcone początkom otwartej pomocy dla osób niewidomych prowadzonej przez TOnO, stanowiło wprowadzenie do lektury pisma. Prezes wydawnictwa "Impuls" - Ryszard Dziewa przedstawił zaś profil wydawniczy lubelskiej firmy i przekazał egzemplarze czarnodrukowej i brajlowskiej wersji Biuletynu. Następnie z Tomaszem Wojakowskim - odpowiedzialnym za eletroniczną wersję pisma wprowadzili Biuletyn na stronę internetową Centrum.
Obecny na spotkaniu Prezes Towarzystwa -Władysław Gołąb podziękował za pracę Centrum i życzył redakcji Biuletynu czytelniczego sukcesu.

fotoreportaż - galeria