Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Biuletyn Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku

2008 ostatni numer "Biuletynu Centrum" 1(9)
2007 ósmy numer "Biuletynu Centrum" 4(8) siódmy numer "Biuletynu Centrum" 3(7) szósty numer "Biuletynu Centrum" 2(6) Między nami pierwszakami Między nami
pierwszakami
Opowieści różnej treści Opowieści
różnej treści
piaty numer "Biuletynu Centrum" 1(5)
2006 czwarty numer "Biuletynu Centrum" 4 trzeci numer "Biuletynu Centrum" 3 drugi numer "Biuletynu Centrum" 2 pierwszy numer "Biuletynu Centrum" 1Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnie naszego kwartalnika (wersja czarnodrukowa, brajlowska i elektroniczna) proszone są o zgłoszenie zamówienia.
e - mail: biuro@promocjaikariera.pl.