AKTUALNOŚCI

umieszczono: 27.04.2016

Podsumowanie projektu

Projekt "Praca w chmurach" został zakończony z dniem 31 marca 2016 roku.

Rezultaty działań projektowych:
W wyniku 270 przeprowadzonych konsultacji indywidualnych stworzono dla 90 beneficjentów projektu Indywidualne Plany Działania.
Z Warsztatów włączających skorzystało 90 beneficjentów.
Przeprowadzono 6 szkoleń operatora wirtualnego contact center dla 24 beneficjentów.

Przy pomocy zatrudnienia wspomaganego pracę podjęło 14 beneficjentów na stanowiskach:
Telemarketer - 4
Konsultant telefoniczny - 2
Analityk zasobów internetowych - 1
Przedstawiciel handlowy - 1
Menager - 1
Masażysta - 4
Wykonywanie rękodzieła - 1

dziękujemy

umieszczono: 8.04.2016

Działania projektowe na przełomie roku 2015 i 2016

W listopadzie 2015 roku i w marcu 2016 odbyły się kolejne zdalne szkolenia.
W każdym miesiącu odbywały się spotkania z potencjalnymi pracodawcami (wyjazdowe i na miejscu). Spotkania są bardzo pomocne w celu między innymi omówieniu zakresu wspomagania osoby zatrudnianej przez trenera pracy
w początkowej fazie zatrudnienia.

Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach poświęconych tematyce elastycznych form pracy.

W lutym odbyły się ostatnie warsztaty w pierwszym okresie finansowania. Grupa była bardzo zróżnicowana wiekowo. Odbyły się zajęcia integracyjne, psychologiczne, tyfloinformatyczne oraz zajęcia z doradcą zawodowym.

Galeria

umieszczono: 27.10.2015

Jesienne warsztaty

W dniach 5 - 10 października odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu "Praca w chmurach". Informacje przekazywane uczestnikom zgodnie z zaplanowanymi modułami cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w tematyce pracy zdalnej.
Tygodniowe warsztaty pozwalają na wyłonienie osób na szkolenia zdalne na operatora Wirtualnego Contact Center.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w listopadzie.

Galeria

umieszczono: 27.10.2015

Prezentacje stanowiska pracy

We wrześniu i październiku kilkukrotnie prezentowaliśmy stanowisko pracy dla osoby niewidomej na targach pracy, między innymi w Błoniu, Bochni. W Warszawie byliśmy wystawcami najbardziej prestiżowego wydarzenia w Polsce - Targi Outsoursingu Innowacja dla Twojego biznesu. Były to targi o biznesowym charakterze.

Targi pracy są doskonałym miejscem do promocji projektu "Praca w chmurach".

Czytaj więcej...
Warszawskie Zachodnie Targi Pracy - 28 września 2015 r.
30 pracodawców na Targach Pracy
Targi Outsorcingu
Poszukujemy nowych usług i pracy dla niewidomych

umieszczono: 16.07.2015

Realizacja projektu w czerwcu i lipcu

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się dwie tury warsztatów włączających.
Udział w nich wzięło 20 osób. Wszyscy otrzymali materiały warsztatowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie.

Również w czerwcu i lipcu odbyły się dwa zdalne szkolenia na operatora Wirtualnego Contact Center. Uczestniczyło w nich 8 osób i wszyscy otrzymali zaświadczenie
o jego ukończeniu.

Galeria

umieszczono: 16.06.2015

Podsumowanie sześciu miesięcy realizacji projektu

Minęło sześć miesięcy realizacji projektu. Odbyły się cztery edycje warsztatów włączających dla 40 osób, 2 edycje zdalnych szkoleń zawodowych na operatora Wirtualnego Contact Center oraz pomogliśmy w zatrudnieniu (co jest celem projektu) 5 osobom.

umieszczono: 16.06.2015

Czwarta edycja warsztatów

W dniach 25-30 maja 2015 roku odbyła się kolejna edycja warsztatów włączających. Tematyka była identyczna jak przy poprzednich warsztatach.

Galeria

umieszczono: 28.04.2015

Realizacja projektu w kwietniu

W dniach 20-25 kwietnia 2015 roku odbyły się kolejne warsztaty włączające.
Uczestnicy poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę o tematykę między innymi: wady i zalety pracy zdalnej, kompetencje społeczne (definicja, podział charakterystyka,
jak je rozwijać), zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych (omówienie przykładów, autoprezentacja) oraz zajęcia integracyjne. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem oraz podzieleniem się swoimi spostrzeżeniami.
Każdy z uczestników otrzymał materiały warsztatowe oraz wypełnił ankiety ewaluacyjne.

Galeria

umieszczono: 24.03.2015

Realizacja projektu w marcu

Właśnie zakończyliśmy drugą edycję warsztatów włączających, które odbywały się
w dniach 16-21 marca 2015 roku. Mieliśmy komplet uczestników.
Przypomnijmy, iż celem warsztatów jest przygotowanie osób niewidomych do wejścia na otwarty rynek pracy i przede wszystkim wyłonienie kandydatów na szkolenie zawodowe operator Wirtualnego Contact Center.
W marcu zaczęło się pierwsze zdalne szkolenie, podczas którego beneficjenci projektu nabędą umiejętności do zdalnej pracy na stanowisku operator Wirtualnego Contact Center. Zapoznają się z obsługą aplikacji służącej do wykonywania pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta, poznają techniki pracy na tym stanowisku, nauczą się rozmowy z klientem.

Galeria

umieszczono: 24.03.2015

Targi Pracy

Pracownicy projektu "Praca w chmurach" aktywnie poszukują pracodawców chętnych do współpracy. W marcu wzięli udział w dwóch spotkaniach z pracodawcami:
12 marca w IV Powiatowych Targach Pracy w Ostrzeszowie
a 18 marca w VIII Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Oleśnie.
Udział w tych wydarzeniach stworzył okazję, aby porozmawiać ze zgromadzonymi pracodawcami na temat możliwości pracy osób z dysfunkcjami wzroku
oraz o korzyściach płynących z ich zatrudniania.

umieszczono: 24.03.2015

Pierwsze warsztaty

W dniach 16-21 lutego odbyły się pierwsze warsztaty wspierające. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach o zróżnicowanej tematyce, m. in.: "Praca w chmurze" - rozwiązania tyfloinformatyczne dla rynku pracy; kompetencje społeczne i rozwijanie umiejętności pracy w grupie; znaczenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji. Dopełnieniem warsztatów było wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
i podzielenie się wrażeniami z pobytu.

Galeria