KONTAKT

Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

kom. 790-700-342
lub
tel. (22) 752-33-51

e-mail:
rekrutacja@promocjaikariera.pl
lub
dzialabsolwentow@laski.edu.pl