REKRUTACJA

Dział ds. Absolwentów gorąco zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające poniższe warunki:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku (symbol 04-O) lub równoważnego,
  2. umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej podstawowym,
  3. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy,
  4. wiek: aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia).


W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić elektronicznie
formularz zgłoszeniowy.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacjaą regulaminu rekrutacji.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu
lub prosimy o kontakt telefoniczny albo e-mailowy.

Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

kom. 790-700-342
tel. (22) 752-33-51

e-mail: rekrutacja@promocjaikariera.pl