Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Czytelnia Centrum

W dodatku do "Tygodnika Powszechnego" z dnia 21 października br. zatytułowanym "Rzecz Obywatelska" polecamy rozmowę o ekonomii społecznej z Jerzym Hausnerem i Stefanem Wilkanowiczem ("Procenty i ludzie") oraz reportaże z Polski, pokazujące, że nawet na terenach strukturalnego bezrobocia można stworzyć miejsca pracy i zamiast zasiłków żyć z własnych dochodów. (www.obywatel.tygodnik.onet.pl)
Zainteresowanych ekonomią społeczną odsyłamy na stronę internetową www.ekonomiaspoleczna.pl

Najnowszy numer "Tygodnika Powszechnego"(nr 32) zamieszcza teksty poświęcone obecności osób niepełnosprawnych w tzw. normalnym świecie. Polecamy artykuł Małgorzaty Nocuń "Jednorazowy akt dobroci" i Hanny Pasterny "Zabawy w integrację". (tygodnik.onet.pl)

Wiele informacji o siostrach pracujących z osobami niewidzącymi zawiera nowa strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. www.fsk.opoka.org.pl

Do września br. można oglądać granitowe rzeźby w ogrodzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli . Ekspozycję przygotowano w ramach nowo otwartej Galerii przez Dotyk.

Serial "Ranczo" jest dostępny -bezpłatnie - dla niewidomych w Internecie. www.audiodeskrypcja.itvp.pl

Do 31 lipca br. osoby niewidome i słabowidzące mogą zgłosić się na kursy języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego, organizowane w Warszawie przez Fundację "Vis Maior" [tel. (22) 408 41 49]

Na portalu www.niepelnosprawni.pl można przeczytać wywiad z Prezesem PFRON - Ryszardem Wijasem, prezentujący nowe programy, m. in. program "Uczeń na wsi", "Sprawny dojazd" i "Trener" oraz spojrzenie nowego prezesa na funkcjonowanie Funduszu.

Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski zamierza zwrócić się do Sejmu o podjęcie kroków umożliwiających szybką ratyfikację przez Polskę konwencji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta uzupełnia przyjęte wcześniej ustalenia dotyczące praw człowieka i ma pozwolić osobom niepełnosprawnym na korzystanie z praw i wolności na równi z innymi osobami oraz zmierzać do poprawy ich sytuacji. Rzecznik planuje również - we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji - powołać zespół ekspertów do realizacji konwencji w systemie polskiego prawa. Wśród spraw najważniejszych wymienia się potrzebę wpisania w polskim prawie obowiązku pomocy niepełnosprawnym w dziedzinie edukacji i dostępie do pracy oraz usuwanie różnych barier, choćby tych, które utrudniają dotarcie do urzędów i miejsc publicznych.

Władze Warszawy powołały do życia Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Nadzoruje on m. in. realizację programu "Asystent osoby niepełnosprawnej". Obecnie pracuje 32 asystentów oraz 4 koordynatorów. Świadczą oni usługi przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 22.00. [tel.(220 595 32 15]

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych „Sinol” w Gdańsku czeka na nowych uczestników. Warunek: znaczny stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz innych schorzeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych "Sinol",
ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk,
tel. 0501 218 860 lub 058 552 11 29.
Przy Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych "Sanel" powstaje w Krakowie Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niewidomych.
Więcej informacji: tel. 012 637 29 44, wew.202

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Jest gwarancją, że osoba taka ma odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i w życiu codziennym.
Aby go uzyskać, należy zdać w ciągu 3 lat 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych, z następujących modułów:
1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych
Egzaminy są jednolite w całej Europie i uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez pracodawców i uczelnie. Za egzaminy oraz za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata. Aktualny cennik znajduje się na stronie (www.ecdl.com.pl). Szczegółowe wymagania egzaminacyjne są zawarte w syllabusie, opracowanym dla każdego modułu. Jest on opublikowany i dostępny (formacie pdf) na stronie (www.ecdl.com.pl).

Przypominamy o programie "Komputer dla Homera 2003". Od 1 lutego do 15 marca br. można składać wnioski w oddziałach PFRON w ramach programu pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących. Więcej informacji oraz wzory wniosków i zaświadczeń dostępne są na stronie (www.pfron.org.pl).

O sukcesach niepełnosprawnych pływaków na mistrzostwach świata w Durbanie (RPA) pisze Andrzej Szymański w styczniowej "Pochodni". Polscy sportowcy zajęli w klasyfikacji drużynowej na 52 kraje - 11 miejsce i przywieźli 19 medali (7 złotych, 4 srebrne i 8 brązowych); w tym inwalidzi wzroku - 14. W zwycięskiej ekipie znaleźli się uczniowie Technikum Masażu z Lasek: Damian Pietrasik (wicemistrz świata na 100 m grzbietem i trzeci na 100 m motylkiem) i Dawid Różański (siódme miejsce na 100 m stylem dowolnym) oraz absolwent Lasek - Grzegorz Polkowski (mistrz świata na 50 m i na 100 m stylem dowolnym). Zawodnikom towarzyszył współtwórca ich sukcesów - trener Waldemar Madej, starszy wykładowca warszawskiej AWF od 11 lat związany z Laskami.

W Międzynarodowy Dzień Brajla, tzn. 4 stycznia br., ogłoszono europejską edycję konkursu na esej w brajlu promujący wykorzystywanie pisma punktowego jako narzędzia dla osób niewidomych, umożliwiającego dostęp do informacji i włączanie się w życie społeczne. Zachęcamy wszystkich, którzy używają brajla, do odpowiedzi na pytanie: jak umiejętność czytania i pisania brajlem zmieniła ich życie? Bliższe informacje o konkursie odnaleźć można na stronie internetowej PZN - organizatora polskiej edycji konkursu (www.pzn.org.pl).

Na stronie internetowej Lasek (www.laski.edu.pl) umieszczane będą od grudnia 2006 roku kolejne numery "Lasek. Pisma rehabilitacyjno- społecznego z życia Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej", (publikacja w formacie pdf.)

W dniach 12.12. 2006 - 7.01. 2007 r. we Wrocławiu w Galerii Awangarda czynna jest wystawa "Niewidzialna mapa Wrocławia", prezentująca projekt Macieja Bączka zrealizowany wspólnie z osobami niewidomymi. Możemy obejrzeć przewodnik po Wrocławiu przygotowany dla osób niewidzących. W materiałach dla zwiedzających przygotowano płytę CD z zapisami dźwiękowymi sfotografowanych miejsc oraz plik z tekstami.

30 listopada br. odbyło się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (Świętojerska 5/7) seminarium poświęcone projektowaniu dla osób niepełnosprawnych i została otwarta wystawa "Z dizajnem przyjazny świat". Ekspozycja obejmuje projekty i wdrożenia, m.in. zabawki edukacyjne, pomoce dydsaktyczne, meble, sprzęty, które ułatwiają osobie niepełnosprawnej codzienne życie.

Rozpoczął działalność nowy serwis informacyjny poświęcony studentom. Znaleźć w nim można informacje m. in. na temat rynku pracy dla osób młodych i programów praktyk i staży w Polsce oraz możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne.
www.hrk.pl/student

Ukazał się pierwszy numer "Pracy", bezpłatnego dodatku do magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja". Skierowany jest do pracowników i pracodawców. Na jego łamach toczyć się ma ogólnospołeczna debata na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Polecamy "Oszczędnik finansowy - ulgi dla niepełnosprawnych" zamieszczony w tegorocznym szóstym numerze "Integracji"; dostępny również na portalu www.niepelnosprawni.info

W dniach 4-9 grudnia b.r. w Ośrodku Homer w Bydgoszczy odbędą się warsztaty dla młodzieży niewidomej i słabo widzacej. Skierowane są one do osób w wieku od 20 do 35 lat. Zgłoszenia należy kierować do 15 listopada br. na adres:
Polski Związek Niewidomych,
ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa,
z dopiskiem: Warsztaty dla młodzieży
lub na adres e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl

W każdą niedzielę o 8:35 nadawana jest audycja "Sygnały Świata - Poznań Wielkopolska" poświęcona problematyce osób z dysfunkcją wzroku.
Radio Merkury - Sygnały Świata

Do 17 listopada br. (piątek) odbywają się wirtualne targi pracy, w których bierze udział ponad 30 wystawców. Oferuje się ponad 700 niepublikowanych dotąd ofert pracy.
targi pracy on-line

16 listopada br. (czwartek) odbędą się w Hali Sportowej "Siennicka" przy ul. Siennickiej 40 w godzinach 10.00-14.00 Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.
www.ngo.pl

Informujemy o ponownych kwalifikacjach osób niewidomych lub słabo widzących - które w 2005 roku nie brały udziału w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez PZN, aktualnie nie pracują, nie kontynuują nauki i nie przekraczają 45 lat - na staż zawodowy w Schwarzwaldzie. Zainteresowani proszeni są o pilne wypełnienie
formularza zgłoszenia (znajduje się na stronie www.pzn.org.pl) i przesłanie go pocztą listem priorytetowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2006 roku (wtorek) na adres: Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa z dopiskiem "Schwarzwald". Zgłoszenia nadesłane mailem nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się tym razem w Kielcach.

Polecamy program PFRON "Student - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Jego celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Wnioski o przyznanie dofinansowania składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły w terminach:
- od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu,
- od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
www.pfron.org.pl

W dniach 22-23 września 2006 r. (godz. 9.00-17.00) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędą się: Warszawski Salon Maturzystów i VI Warszawskie Targi Językowe. Zaprezentuje się ponad 100 uczelni z całego kraju oraz szkół jężykowych z Warszawy i Mazowsza.

Muzeum Tyflologiczne Biblioteki Centralnej PZN w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7 zaprasza na wtorkowe spotkania kulturalne. Program spotkań: www.pzn.org.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie prowadzi akcję "Książka do domu". Osoby niepełnosprawne, chore i starsze, mogą zgłaszać prośbę o dostarczanie książek, kaset i czasopism bezpośrednio do domu.
Telefon: 81 532 15 29, mbp@mbp.lublin.pl

Działalność rozpoczęło warszawskie Centrum DZWONI (Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) utworzone, aby pomóc w szukaniu pracy. DZWONI mieści się przy al. Solidarności 117, tel. 0 22 652 58 28 lub warszawa@centrumdzwoni.pl.

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta czeka na opinie osób niepełnosprawnych pod bezpłatnym numerem całodobowej infolinii 0 800 800 117 na temat ograniczeń komunikacyjnych.

Do poniedziałkowego wydania "Gazety Wyborczej" z dnia 4 września 2006 roku dołączono płytę CD-ROM z poradnikiem "Jak zdobyć pracę?"
11 września br. ukaże się także w wersji elektronicznej druga część poradnika "Pierwsza praca i co dalej?"

Polski Uniwersytet Wirtualny proponuje studia przez internet przyjazne niepełnosprawnym.
www.puw.edu.pl
infolinia:0 801 080 888

Od 28 sierpnia 2006 roku (do wyczerpania miejsc) trwają - dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności -zapisy do 3-miesięcznego bezpłatnego programu Fundacji VIA "Zacznij z nami nie bądź niepełnosprawny", podczas którego będzie można uczestniczyć w warsztatach, doradztwie grupowym, konsultacjach indywidualnych oraz grupie wsparcia. Projekt rusza od 2 października br.
Informacje pod numerem telefonu: (022) 635 55 95.

Od 7 września do 8 października 2006 roku (wtorek - niedziela w godz. 10.00-17.00) czynna będzie w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie wystawa "Design for the dark", prezentująca przedmioty codziennego użytku zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych. Wystawę poprzedza konferencja "Projektowanie dla osób niepełnosprawnych" (7 września 2006 r.).
www.wzornictwo.net

W Warszawie można korzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Asystent nie świadczy usług opiekuńczych ani związanych z potrzebami czysto bytowymi. Do zadań asystenta należy towarzyszenie i wspieranie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, aktywizacji społecznej.
Odpłatność wynosi 4 zł za 3,5 godz. i 1 zł za każdą następną.
Informacje i zgłoszenia - od poniedziałku do piątku w godz. 8-18
pod nr telefonu 022 887 33 20, o.nowolipie@neostrada.pl

Od początku sierpnia br. zostanie uruchomiona bezpłatna, ogólnopolska linia informacyjna dla osób niepełnosprawnych 0-800-53-33-35.
Zapewni ona łatwy dostęp do informacji z wybranych zagadnień: uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz podpowie jak załatwić różne sprawy, m.in. turnusów rehabilitacyjnych.
www.pfron.org.pl

Trwa nabór uczestników projektu pod nazwą "Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców i artystów".
Informacji udzielają:
1. Krajowe Centrum Kultury PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 9, piętro 1, pokój 29, tel. (0-22) 887-42-46 lub (0-22) 831-22-71 wewn. 230.
Katarzyna Młotek - koordynator projektu "Kuźnia",
kmIotek@pzn.org.pl
2. Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce, ul. Ściegiennego 2 (przy WDK), tel. (0-41)
361-29-84, e-mail: kckn@interia.pI,
Patrycja Kalinowska - asystent koordynatora oraz Arkadiusz Szostak - kierownik warsztatów.
www.pzn.org.pl

Nieodpłatne, jednodniowe warsztaty komputerowe w Muzeum Tyflologicznym w Warszawie (ul. Konwiktorska 7) 19 sierpnia br. i 2 września br. w godz. 10.00-16.30.
Informacje www.pzn.org.pl

Do 14 sierpnia br. należy przesłać dokumenty na I edycję szkolenia w Projekcie "Przez języki świata do pracy" (intensywne bezpłatne kursy języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku). Ankieta dostępna jest na stronie www.kul.lublin.pl
Osoby zainteresowane kursami proszone są o kontakt - e-mail:centrumsp@kul.lublin.pl

Dla Mazowsza oferty pracy na stanowisku teleanrketera, konsultanta obsługi klienta, pracownika magazynowego, konfenkcjonera i pracownika działu obsługi klienta. Kontakt telefoniczny: 022 636 25 32

Rada M. St. Warszawy poszukuje konsultantów reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych. Zainteresowani proszeni są o kontakt z sekretarzem Komisji Pomocy Społecznej - Grażyną Witt gwitt@warszawa.um.gov.pl

29 czerwca br. odbyła sie konferencja - zorganizowana przez PFRON - poświęcona dostępności internetu dla osób niepełnosprawnych. Pełna informacja o spotkaniu ma być wkrótce zamieszczona na stronie www.pfron.org.pl
Dostępny jest już film dokumentalny pt. "www", który pokazuje możliwość korzystania osób niewidomych z usług internetu. (film w postaci pliku Windows Media Player)

Intensywne bezpłatne kursy języka angielskiego, testujące nowatorskie pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, proponuje PZN 80 osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, będącym w wieku 18-45 lat i posiadającym co najmniej średnie wykształcenie.
www.pzn.org.pl

VI Warsztaty "Terapii tańcem dla osób niewidomych" odbędą się od 19 do 26 sierpnia br. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu ul. św. Marcina 80/82. Nowością w tym roku są warsztaty teatralne.

Bezpłatne szkolenia dla wszystkich chętnych pracodawców, rejestrujących pierwszy raz działalność gospodarczą organizuje od 9 czerwca do końca 2006 roku ZUS. Szkolenia odbywają się w cyklu dwudniowym.
Zgłoszenia pod telefonem 022 538 24 13; 022 538 24 79.

Półroczne staże u pracodawców oferuje osobom bezrobotnym warszawski Urząd Pracy. Obejmują one osoby, które nie ukończyły 25. roku życia, w przypadku absolwentów szkół wyższych 27 lat. Otrzymują one wraz ze skierowaniem na staż stypendium 470, 27 zł netto.

Społeczny Piknik Kolory Aktywizacji Zawodowej odbędzie się 24 czerwca br. w Warszawie na skwerze im. Słonimskiego w godz. 11.00-15.00.Celem pikniku jest promowanie idei aktywizacji zawodowej oraz instytucji wspierających ten proces na terenie dzielnicy Mokotów.

Coraz więcej polskich uczelni otwiera kierunki, na których zajęcia prowadzone są w językach obcych. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich prowadzi na swoich stronach internetowych informator o wszystkich kursach i programach studiów po angielsku.
www.krasp.org.pl

O przedsiębiorstwie społecznym dla osób niepełnosprawnych przeczytać można w dodatku do "Rzeczpospolitej" z dnia 30 maja br. Łączy ono działalność gospodarczą z celami społecznymi, zmierzając do ograniczenia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, psychicznie chorych, byłych więźniów, ludzi bez żadnego wykształcenia. Powstające jako spółdzielnie, stowarzyszenia, towarzystwa wzajemnej pomocy, kasy kredytowe, przedsiębiorstwa społeczne opierają swe działanie na 3 zasadach: dobrowolności, demokracji, pierwszeństwa człowieka w stosunku do kapitału.
www.rzeczpospolita.pl

X Sympozjum Komputerowe Niewidomych i Słabowidzących (warsztaty) odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w terminie 28 czerwca (przyjazd na kolację) - 1 lipca br. (wyjazd po obiedzie). Zgłoszenia do 16 czerwca br. Bliższe informacje pod numerem telefonu (022)6355284 lub (022)8879509.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji organizuje w dniach 19-21 czerwca br. w Warszawie (zajęcia codziennie od 10.00 do 15.00) Warsztaty Przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych z Warszawy i okolic organizuje. Informacje bliższe można uzyskać pod numerem telefonu (022)8318582 lub 8310139.

Od 15 maja br. - przez cały tydzień - drukowane są w "Dzienniku" oferty pracy w krajach UE. W poniedziałkowym wydaniu znalazły się oferty z Hiszpanii i Portugalii, we wtorek - z Finlandii i Grecji, w środę - z Francji, w czwartek - ze Szwecji, Norwegii i Islandii, w piątek - z Wielkiej Brytanii, a w sobotę - z Irlandii. Zamieszczono też adresy portali pracy.
www.dziennik.pl

Cztery turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe dla niewidomych i słabo widzących organizuje Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem www.pzn.org.pl

Niewidomi i słabo widzący bezrobotni powyżej dwudziestego roku życia, poszukujący pracy lub kontynuujący naukę, mogą starać się o dziewięciotygodniowy staż w Szwartzwaldzie, w terminie po 15 października 2006 r. Zobacz www.pzn.org.pl

Pokaz urządzenia Mini Guide ułatwiającego poruszanie się dla osób niewidomych odbędzie się w Bibliotece Centralnej PZN w Warszawie 12 kwietnia br. o godz. 13.00.

Uzdolnione muzycznie osoby niepełnosprawne w wieku 17-40 lat z Warszawy i okolic mogą wziąć udział  na przełomie maja i czerwca 2006 roku w warsztatach wokalno-instrumentalnych Fundacji Przyjaciele.
www.przyjaciele.org.pl

Europejskie uczelnie są otwarte dla polskich studentów. Od przystąpienia do Unii Polacy mają prawo do takich samych opłat, przywilejów i ulg, jak studenci z danego państwa członkowskiego. Warto zajrzeć strony internetowe informujące o możliwości studiowania zagranicą: www.eurodesk.pl, www.euroeducation.net, www.interedu.com, www.enic-naric.net, www.worldstudent.com

27 marca br. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja na temat: "Rozwój Zasobów Ludzkich - Doświadczenia wdrażania EFS w Polsce".
Konferencja była częścią szerszego projektu informacyjno – promocyjnego EFS. Zastanawiano się, jak dalece EFS wpłynął na rozwój polskiego rynku pracy oraz jakie są dalsze perspektywy w tym zakresie. Pokazano modelowe projekty, które odniosły sukces.
www.konferencja-efs.pl

21 - 23 marca br. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja poświęcona szkoleniu i aktywizacji osób niewidomych. Uczestnicy z Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Polski przedstawili metodykę i przebieg szkoleń (szczegółowo omówiono szkolenia interpersonalne), doskonalących umiejętności związane z autoprezentacją, pracą w zespole i definiowaniem własnych celów. Przedmiotem obrad były także szkolenia o charakterze zawodowym, z zakresu obsługi komputera, wykorzystania nowoczesnych aplikacji i oprogramowania. Zwrócono uwagę na znajomość biegłą języka angielskiego, która zwiększa osobom niewidomym możliwość znalezienia pracy.
www.ngo.pl

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą wydawniczą Grupy MODUS - Magazynami KARIERA.
Publikacje zawierają aktualne informacje na temat sytuacji na rynku pracy oraz pracodawców - liderów w danej branży. Warto podkreślić, że Magazyny branżowe są unikalną pozycją na rynku wydawniczym i od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów.
Ukazały się następujące tytuły Magazynów KARIERA 2006:
- branża farmaceutyczna i medyczna,
- branża prawnicza i doradcza,
- finanse, bankowość,
- inżynieria, technologia produkcja i IT,
- branża FMCG, handel i sprzedaż.
www.kariera.com.pl

28 marca br. w Radomiu, 3 kwietnia br. W Płocku i 5 kwietnia br. w Kutnie odbędą się seminaria dla lokalnych organizacji pozarządowych z okolic tych miast, poświęcone zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych. Zgłoszenia do 25 marca br. na adres: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org

Komputer dla Homera
W 2006 r. wnioski można składać w oddziałach PFRON do 1 marca do 25 kwietnia.
szczegóły

21 - 22 marca br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 55/66 odbędą się Międzynarodowe Targi Pracy i Rozwoju 2006. Firmy poszukują pracowników na różne stanowiska - od szeregowych i specjalistycznych, po kierownicze. Pierwszy raz w imprezie - organizowanej już od ośmiu lat - wezmą udział zakłady pracy chronionej, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Od 1 maja br. otwarcie rynku pracy dla Polaków na całym Półwyspie Iberyjskim - w Hiszpanii i Portugalii. Dziś w Hiszpanii legalnie pracuje blisko 34 tysiące Polaków. Dwie trzecie to pracownicy sezonowi. Pracują przy zbiorach winogron, oliwek i truskawek. Polskie Ministerstwo Pracy szacuje, że teraz wyjedzie około 60 - 70 tys. osób. Będą zatrudnieni w rolnictwie i branży hotelarskiej. Hiszpania potrzebuje też specjalistów od konstrukcji stalowych i spawaczy.
www.rzeczpospolita.pl/dodatki/praca_060315/index.html

Pełne otwarcie francuskiego rynku pracy dla nowych członków Unii nastąpi dopiero w 2009 r. Tymczasem od 1 maja br. na Polaków będzie czekało 250 tys. miejsc pracy w zawodach, w których brak francuskich specjalistów (budownictwo, rolnictwo, transport, hotelarstwo). Polacy będą zatrudnieni na identycznych warunkach, co Francuzi.
Od marca 2006 r. pracownicy dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 osób) mogą wziąć udział w tanich, dofinansowywanych ze środków unijnych, szkoleniach z języka angielskiego.
www.target.edu.pl

Od 7 do 9 marca br. odbywają się V Wirtualne Targi Pracy. W ciągu kilku godzin każdy będzie mógł poznać propozycje kilkudziesięciu firm poszukujących pracowników.
www.targi24.pl

Dni otwarte w szkołach wyższych publicznych - uczelnie pedagogiczne:
- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: 4 - 15 marca w godz. 9.00 - 14.00
- Akademia Świętokrzyska w Kielcach: 22 kwietnia , godz. 10.00 - 14.00
- Akademia Pedagogiczna w Krakowie: 29 - 30 marca , godz. 10.00 - 14.00
- Akademia Podlaska w Siedlcach: 25 marca ,godz. 10.00 - 14.00
- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: 25 marca

Dni otwarte na uniwersytetach:
- Uniwersytet w Białymstoku: 9 kwietnia, godz.10.00 -14.00.
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: anglistyka 4 marca, godz. 12.30, informatyka 1 kwietnia, godz. 12.00, prawo 17 lutego, godz. 16.00

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 31 marca 1 kwietnia, godz. 9.00

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 18 - 19 marca, godz. 10.00 - 14.00

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 6 kwietnia

- Uniwersytet Łódzki: ekonomia 4 marca, godz. 11.00 - 13.00, pedagogika 5 i 11 marca, godz. 10.00 – 12.00, anglistyka 18 marca godz. 10.00; informatyka 19 marca, godz. 13.30 – 15.30, prawo 19 lutego, godz. 12.00, psychologia 11 marca, godz. 12.00 - 14.00.
- Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie: 17 - 18 marca, godz. 9.00 - 15.00
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 7.00 - 8.00 marca (Targi Edukacyjne); ekonomia, godz. 10.00 – 14.00; filologia godz. 11.00 - 12.00; informatyka godz 10.00 - 14.00; prawo godz. 9.00 - 15.00
- Uniwersytet Opolski: 18 marca, godz. 10.00; prawo 7 marca godz. 12
- Uniwersytet Szczeciński: ekonomia 9 marca, godz. 10.00; anglistyka 8 marca, godz. 10.00 - 11.00; pedagogika 8 marca godz. 10.00 – 13.00
- Uniwersytet Śląski w Katowicach: 4 - 6 kwietnia, godz. 9.30 - 15.00
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 5 kwietnia godz 9.00 16.00
- Uniwersytet Warszawski: 18 - 19 marca, godz. 9.00 - 16.00
- Uniwersytet Wrocławski: ekonomia 26 marca, godz. 9.00; anglistyka 12 marca, godz. 12.00; informatyka 26 marca, godz. 11.00; pedagogika 19 marca, godz. 10.00; prawo 26 marca godz. 9.00.
- Uniwersytet Rzeszowski: 7 - 8 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00
- Uniwersytet Zielonogórski: 9 - 10 kwietnia, godz. 10.00 - 13.00

Dni otwarte na politechnikach:
- Politechnika Gdańska: 20 marca
- Politechnika Lubelska: 31 marca godz. 10.00
- Politechnika Łódzka: informatyka 25 kwietnia 12.00 - 16.00; marketing i zarządzanie 24 kwietnia, godz. 11.00 - 13.00 i 25 kwietnia 11.00 -16.00; biotechnologia 25 kwietnia , godz.13.00 - 16.00
- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 24 marca, godz. 10.00
- Politechnika Poznańska: architektura 2 kwietnia, godz. 12.00; budownictwo 1 kwietnia, godz. 9.00; informatyka 1 kwietnia, godz. 12.00; zarządzanie i marketing 1 kwietnia, godz.12.00
- Politechnika Szczecińska: 31 marca, godz. 10.00 - 13.00
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: 9 i 22 marca , 4 kwietnia, godz. 12.00 - 14.00
- Politechnika Warszawska: 11 i 12 marca, godz. 10.00 - 14.00; 18 - 19 marca, godz. 10.00
- Politechnika Wrocławska: 25 marca, architektura godz. 10.00 - 12.00; budownictwo lądowe i wodne godz.11.00 i 12.30; biotechnologia godz.9.30, 11.00 i 12.30; elektronika godz. 10.00 i 12.00; informatyka godz. 12.00; zarządzanie i marketing godz. 13.30
- Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku: 11 marca godz. 11.00

Zapraszamy do poznania "szkoły od kuchni". Najbliższe dni otwarte na uczelniach niepublicznych:
- Olympus Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego w Warszawie: 15, 22, 29 marca- godz. 12.00 i 17.00
- Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu: 22 marca godz.10.00 i 12 kwietnia godz. 10.00
- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie: 11 i 25 marca, 8 kwietnia , 27 maja, 10 czerwca , 9 września godz. 10.00 - 14.00
- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie: 1 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca - godz. 11.00 , 7 września godz. 18.00
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: 22 marca od godz. 8.00
- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: 27 - 28 marca godz. 9.00 - 18.00
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: 15, 18, 22, 29 marca w godz. 10.00 - 13.30 oraz 19 marca godz. 12.00 - 15.30
- Wyższa Szkoła Biznesu -National Louis University w Nowym Sączu: 25 marca godz. 10.00 - 14.00 , 10 czerwca godz. 10.00 - 14.00
- Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie: 18 marca , 8 kwietnia , 24 czerwca , 16 lipca, 3 września - godz. 12.00

"Osoby niepełnosprawne - od rehabilitacji do pracy" to tytuł nowej broszury Towarzystwa Przyjaciół Integracji, z której można dowiedzieć się, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności, zapewnić sobie środki utrzymania oraz jak wrócić do pracy. Broszura jest bezpłatna, można ją otrzymać w Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, ul. Dzielna 1, tel.022 8318582 www.niepelnosprawni.info

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na rehabilitację. Ulga polega na pomniejszeni dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym. Wydatki na cele rehabilitacyjne odliczają też podatnicy, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne, ale dochody osób znajdujących się pod ich opieką nie przekraczają w ciągu roku kwoty 9120 zł. Więcej na ten temat w artykule Przemysława Wojtasika "Można wiele odliczyć" w "Rzeczpospolitej" (dodatek) z dn.8 lutego br.

Trwa konkurs "Lodołamacze 2006", którego celem jest nagrodzenie firm dających pracę osobom niepełnosprawnym. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Internecie na stronach: www.popon.pl oraz na stronie www.lodolamacze.info oraz opisu działań firmy (do 2 stron - 3600 znaków ze spacjami), które przyczyniają się zarówno do zatrudnienia, jak i aktywizowania osób niepełnosprawnych. Termin nadsyłania potrzebnych dokumentów mija 10 marca br

Od 3 marca 2006 r. cena Czytaka ulega obniżce z 1496 zł na 1370 zł brutto. Do Czytaka zaimplementowano pierwszą wersję oprogramowania, umożliwiającą odczyt książek w formacie DAISY.
www.czytak.waw.pl
.

Wystawę zatytułowaną "Rehabilitacja przez sztukę", prezentującą rękodzieło artystyczne osób z dysfunkcją wzroku, zapowiada na 7 kwietnia br. Muzeum Tyflologiczne PZN (Warszawa, ul. Konwiktorska 7). Jej celem jest promocja działalności artystycznej warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz indywidualnych osób niewidomych i słabo widzacych, z całego kraju zrzeszonych w PZN.
www.pzn.org.pl
.

Od kwietnia do czerwca 2006 r. odbywać się będą w dużych miastach na terenie całej Polski konferencje poświęcone telepracy, mające spopularyzować tę formę zatrudnienia wśród przedsiębiorców, potencjalnych telepracowników i samorządów. Telepraca-alternatywna wobec tradycyjnych form organizacji przedsiębiorstw zwiększa możliwość osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
www.telepraca-efs.pl