Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Galeria


powrót do menu Galerii


Laski - 5 września 2007 roku, absolwenci Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych w Laskach otrzymują dyplom technika masażysty i technika informatyka

Dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe technika
Nowi technicy
Uczestnicy spotkania
Dorota Wojeńska, Agata Kunicka-Goldfinger, Róża Leszkiewicz-Sury
Monika Burnatowska, Agata Kunicka-Goldfinger
Damian Pietrasik, Agata Kunicka-Goldfinger
Szymon Janowski, Agata Kunicka-Goldfinger
Po uroczystości - już z dyplomami

powrót do początku