Dział Absolwentów
Informacje
o projekcie

Aktualności
Działania
Rekrutacja
Galeria
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Działu Absolwentów

Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi prowadzi rekrutację wśród młodzieży ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski

Udział w projekcie może wziąć osoba:
  • posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku;
  • która ukończyła 16 rok życia;
  • ucząca się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub będąca absolwentem tych szkół.

Chętni spełniający powyższe warunki wypełniają formularz zgłoszeniowy i składają go w biurze projektu lub przekazują za pośrednictwem poczty.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu lub prosimy o kontakt telefoniczny albo e-mailowy.

Regulamin rekrutacji

Biuro projektu:
Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. (22) 752-33-51

e-mail: m.lewandowska@promocjaikariera.pl