Projekty aktualnie realizowane:


Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku