Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Laski

Projekt realizowany w dniach 1 stycznia 2006 roku - 31 marca 2008 roku

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"
Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

logo EFS