plakat projektu: PRACA = NIEZALEŻNOŚĆ, PRACA W CHMURACH

logo Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi                 logo Działu ds. Absolwentów                 logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych