logo                     logo

WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II

logo

logo                 logo                logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego