logo Kapitał Ludzki                     logo Unii Europejskiej
logo projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy III

logo Działu ds. Absolwentów                 logo Polskiego Związku Niewidomych                logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego