Projekty zrealizowane przez Dział ds. Absolwentów:Praca w chmurach

Wsparcie Osób Niewidomych
na Rynku Pracy III

Technologiczne szczyty w zasięgu ręki

Wsparcie Osób Niewidomych
na Rynku Pracy II

Wsparcie Osób Niewidomych
na Rynku Pracy
Centrum Promocji i Kariery Zawodowej
Osób z Dysfunkcją Wzroku