Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Galeria


powrót do menu Galerii


Laski z nieba i w miniaturze
Zdjęcie satelitarne Lasek (część centralna)
Zdjęcie satelitarne Lasek (część północna)

Makieta Lasek
Makieta Lasek

Makieta Lasek
Wejście z drogi do autobusu, na lewo - Postulat i dalej Dom na Łączce,
na prawo - szpitalik, dział lekarski.

Makieta Lasek
Część centralna Lasek - szpitalik, na prawo - budynki Domu Dziewcząt.

Makieta Lasek
Część centralna Lasek - Kaplica, i Dom św. Franciszka, Dom św. Antoniego,
w głębi - budynki administracji.

Makieta Lasek
Część centralna Lasek - u dołu budynek biblioteki, działu orientacji przestrzennej,
rehabilitacji widzenia, na prawo - przedszkole i dział wczesnej interwencji,
wyżej - szkoła podstawowa i gimnazjum.

Makieta Lasek
Część centralna i północna Lasek - środkiem droga prowadząca od szpitalika do Domu Chłopców.

Makieta Lasek
Część północna Lasek - Warsztaty Rehabilitacji Zawodowej, Dom Chłopców,
na prawo - Dom św. Maksymiliana,
na lewo - Zespół Szkół Zawodowych, basen i dział rehabilitacji.


powrót do początku