Dział Absolwentów
Informacje
o projekcie

Aktualności
Działania
Rekrutacja
Galeria
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Działu Absolwentów

Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II

Na stronie PFRON zamieszczono informacje, iż w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert zostały wybrane następujące organizacje w celu wspólnej realizacji projektu systemowego: "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II"

Polski Związek Niewidomych - ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa,
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,

więcej informacji na stronie PFRON

KONFERENCJA

15 grudnia 2009 w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy".

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

WARSZTATY DLA RODZICÓW I RODZIN BENEFICJENTÓW

8 i 9 oraz 20 i 21 listopada 2009 r.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

WYJAZD STUDYJNY

22 października 2009 roku odbył się ostatni w tym roku wyjazd studyjny. Młodzież ostatniej klasy Gimnazjum odwiedziła Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach. Beneficjenci zwiedzili Centrum i zapoznali się z proponowanymi zajęciami. Odwiedzili również III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida. Jedno z beneficjentów zamierza podjąć tam naukę od września 2010 r.

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

19 i 20 października 2009 r.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć


9 i 10 października 2009 r.
Zobacz reportaż z warsztatów na stronie www.niepełnosprawni.pl

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

REKRUTACJA BENEFICJENTÓW

Kontynuowana jest rekrutacja beneficjentów. Ostatnio zrekrutowano młodzież z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w: Dąbrowie Górniczej, Bydgoszczy, Lublinie oraz w Laskach.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

KURS PORUSZANIA SIĘ Z NAWIGATOREM GPS

Dnia 10 i 11 sierpnia 2009 roku został przeprowadzony kurs poruszania się z nawigatorem GPS. Instruktorzy przeprowadzili szkolenie dla dwudziestu niewidomych beneficjentów. Każdy uczestnik otrzyma na własność nawigator GPS wraz ze zbiorami punktów wybranej przez siebie miejscowości i okolic.
Specjalistyczny nawigator GPS dla niewidomych jest dobrym narzędziem wspomagającym orientację w przestrzeni i poruszanie się z białą laską.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

WYSYŁKA ULOTEK INFORMACYJNYCH

W lipcu odbyła się ogólnopolska wysyłka ulotek informacyjnych i folderów w powiększonym druku i brajlu oraz na nośnikach CD. Adresatami wysyłki są wszystkie ośrodki szkolno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, które otrzymały również plakaty; starostwa powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy; kliniki okulistyczne oraz wydziały pedagogiczne wszystkich wyższych uczelni w Polsce; oddziały PFRON, okręgi i koła Polskiego Związku Niewidomych, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych przy wyższych uczelniach; duszpasterstwa niewidomych oraz różne osoby i instytucje współpracujące z Działem Absolwentów.

Kolportaż 40 tysięcy egzemplarzy insertów zamówiono w Gazecie Wyborczej na dzień 27 lipca 2009 roku.

zdjęcie  zdjęcie 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dnia 22 i 23 czerwca 2009 roku po raz kolejny beneficjenci i ich rodzice wzięli udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej.
Dzień pierwszy Warsztatów rozpoczął się w Laskach. Wszystkich uczestników powitała Pani Krystyna Konieczna, następnie Pan Prezes Władysław Gołąb omówił przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Absolwentka Lasek Pani Anna Wietecha podzieliła się z młodzieżą swoimi przeżyciami po ukończeniu szkoły i dalszymi losami na drodze edukacji oraz doświadczeniami z życia. Po obiedzie beneficjenci wzięli udział w ćwiczeniach pisania CV, listu motywacyjnego, ogłoszeń o pracę, własnoręcznego podpisu oraz uczestniczyli w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Dzień pierwszy Warsztatów zakończył się kolacją w pensjonacie "Dworek i Ogród" w Warszawie.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

Kolejny dzień rozpoczął się w pensjonacie wykładem "Stres życia..." i ćwiczeniami, prowadzonymi przez Panią Katarzynę Krupę, o "Poczuciu własnej skuteczności" mówiła Pani Monika Lejnert. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach budujących pewność siebie oraz rozważaniach na temat problemów dnia codziennego. Po obiedzie beneficjenci uczestniczyli w Warsztacie pracodawcy Pani Anny Hurko-Romeyko z Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Warsztat Doradcy Zawodowego poprowadziła Pani Krystyna Konieczna. Na zakończenie beneficjenci wypełnili ankietę ewaluacyjną i podzielili się refleksjami.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

WYJAZD STUDYJNY

Dnia 17 czerwca 2009 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny. Odwiedziliśmy Akademię Podlaską w Siedlcach, uczelnię o 40 - letniej tradycji, która jako pierwsza wprowadziła kształcenie integracyjne na poziomie wyższym.
Wizyta rozpoczęła się w Bibliotece Głównej oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych, gdzie uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt dostosowany do możliwości osób niewidomych.

Następnie w Wydziale Nauk Ścisłych zwiedziliśmy Pracownię Tyfloinformatyczną, prowadzoną przez absolwenta Lasek dr Dariusza Mikułowskiego, który przedstawił młodzieży możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
Po obiedzie udaliśmy się do Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie Pani dyrektor mgr Beata Gulati, przedstawiła działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie modyfikowania procesu kształcenia w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów, umożliwieniu pełnego funkcjonowania w roli studenta w sferze: naukowej, kulturalnej, sportowej, społecznej i osobowościowej na zasadach równych szans, bez obniżania poziomu wymagań.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

REKRUTACJA W ŁODZI

Dnia 2 czerwca 2009 roku odbyła się rekrutacja beneficjentów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. mjr Hieronima Baranowskiego w Łodzi.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

W ramach zadania Rehabilitacja Zawodowa trwają kursy poruszania się w małej i dużej przestrzeni.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI PFRON

Dnia 27 kwietnia 2009 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Panu Sławomirowi Lipke Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej towarzyszył Kierownik Projektu Pan Paweł Zieliński wraz z Agnieszką Zaranek oraz pracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Panią Jolantą Waszkiewicz.
Goście zapoznali się z przebiegiem opracowywania Indywidualnego Planu Działań obecnych beneficjentów.
zdjęcie  zdjęcie 

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja młodych beneficjentów z ośrodków szkolno - wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski. Młodzieży uczącej się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i absolwentów.
zdjęcie  zdjęcie 

USŁUGI DORADCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Odbywają się Usługi doradcze w miejscu zamieszkania beneficjenta.
Pan Marek Szulc z Panią Katarzyną Krupą w odwiedzinach w domu absolwentki Lasek.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

WIZYTA UCZNIÓW Z BYDGOSZCZY I KRAKOWA

W ramach zadania Opracowanie Indywidualnego Planu Działań, dnia 27-28 kwietnia 2009 roku gościliśmy kolejną grupę beneficjentów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ludwika Braille'a z Bydgoszczy i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa.
zdjęcie    Zobacz więcej zdjęć gości z Krakowa

zdjęcie    Zobacz więcej zdjęć gości z Bydgoszczy

Program Indywidualnego Planu Działań

WARSZTATY DLA RODZICÓW

W dniach 19-20 kwietnia 2009 roku odbyły się kolejne Warsztaty dla Rodziców i Rodzin Beneficjentów.
zdjęcie    Zobacz więcej zdjęć

Program Warsztatów

WARSZTATY DLA RODZICÓW I RODZIN BENEFICJENTÓW

W dniach 5-6 kwietnia 2009 roku odbyły się Warsztaty dla Rodziców i Rodzin Beneficjentów. Zajęcia odbywały się w Laskach. W niedzielę po obiedzie zaproszono rodziny na zajęcia rozpoczynające Warsztaty.

O przepisach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych w Polsce mówił Pan Prezes Władysław Gołąb. Doświadczeniami w terenie, podzielił się Pan Marian Szulc. Wykład "Aktywność podstawową zdrowia osoby niepełnosprawnej", prowadziła Pani doktor Dorota Święcicka. Zadania pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych omówiła Pani Barbara Tenerowicz-kierownik GOPS. Po Mszy Świętej i kolacji rozmowy indywidualne o przyszłości uczniów prowadziła Pani Krystyna Konieczna. Pan Wojciech Święcicki po omówieniu specyfiki rodziny, w której jest osoba niewidoma, prowadził praktyczne ćwiczenia z zakresu pomocy osobie niewidomej w poruszaniu się.

Zebranie w szkole, spotkanie z nauczycielami i wychowawcami oraz konsultacje psychologiczne i lekarskie, rozpoczęły dzień kolejny Warsztatów. Po drugim śniadaniu w Domu Świętego Maksymiliana zaproszono rodziny Beneficjentów na pokaz urządzeń dostosowanych do potrzeb niewidomych, przeprowadzono prezentację stanowisk pracy, metod oraz bezwzrokowych technik pracy. Dwudniowe Warsztaty zakończyły się wspólnym obiadem, refleksją, wzajemnymi życzeniami Świątecznymi.

zdjęcie   Zobacz więcej zdjęć

REKRUTACJA W KRAKOWIE

Dnia 31.03.2009 roku odbyła się rekrutacja beneficjentów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

PRZYJAZD UCZNIÓW Z BYDGOSZCZY

Dnia 30.03.2009 roku gościliśmy w Laskach młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ludwika Braille'a z Bydgoszczy. Gości powitała w Domu Przyjaciół Pani Krystyna Konieczna przedstawiając cel przyjazdu.
zdjęcie 

W ramach zadania Opracowanie Indywidualnego Planu Działań prowadzono:
zdjęcie
Konsultacje z doradcą zawodowym

           
zdjęcie
Diagnoza lekarska

           
zdjęcie
Diagnoza psychologiczna

zdjęcie
Poradnictwo z orientacji przestrzennej

           
zdjęcie
Poradnictwo z rehabilitacji widzenia

           
zdjęcie
Poradnictwo informatyczne

zdjęcie
Poradnictwo nauczyciela zawodu

           
zdjęcie
Przerwę obiadową połączono ze spacerem

                       
Po kolacji ustalono dalszy udział w Projekcie poszczególnych beneficjentów.
zdjęcie  zdjęcie 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dnia 26.03.2009 i 27.03.2009 roku zostały zorganizowane Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.
Dzień pierwszy miał miejsce na ulicy Dankowickiej 18 w pensjoncie "Dworek i Ogród" w Warszawie.
zdjęcie  zdjęcie 

Młodzież uczestniczyła w Warsztacie psychologicznym "Zawsze warto uwierzyć w siebie bardziej", który prowadziła Pani Katarzyna Krupa.
zdjęcie  zdjęcie 

Warsztat Społeczny "Co znaczy być dorosłym" prowadził Pan Wojciech Święcicki.
zdjęcie  zdjęcie 

W czasie przerwy obiadowej uczestnicy Warsztatów spacerowali po parku.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

Po obiedzie, młodzież uczestniczyła w Warsztacie pracodawcy Pani Anny Hurko-Romeyko z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
zdjęcie 

Absolwent Lasek, Pan Paweł Siekalski podzielił się z młodszymi kolegami swoimi przeżyciami oraz doświadczeniami z życia.
zdjęcie 

Warsztat doradcy zawodowego prowadziła Pani Krystyna Konieczna.
zdjęcie  zdjęcie 

Drugi dzień Warsztatów miał miejsce w Laskach. Rozpoczął się od spotkania z Panem Prezesem Władysławem Gołąbem - radcą prawnym, było ono poświęcone przepisom prawnym dotyczącym osób niepełnosprawnych.
zdjęcie  zdjęcie 

Spotkanie młodzieży z przedstawicielem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania i zadania Funduszu omówił Pan Dyrektor Eugeniusz Wilczyński.
zdjęcie  zdjęcie 

W Dziale Absolwentów, młodzież ćwiczyła pisanie CV oraz listu motywacyjnego.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

Po przerwie obiadowej, każdy uczestnik otrzymał materiał szkoleniowy, następnie prowadzono ćwiczenia w modelowaniu rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem pracodawców.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej zakończyły się podziękowaniami, oraz dzieleniem się refleksjami z dwudniowego spotkania. Każdy uczestnik wypełnił ankietę ewaluacyjną.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

REKRUTACJA W BYDGOSZCZY

Dnia 17. 03. 2009 r. odbyła się rekrutacja beneficjentów w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ludwika Braille'a w Bydgoszczy.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

W ramach zadania Rehabilitacja Zawodowa trwają uzupełniające kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjenta.
- kurs obsługi komputera i urządzeń brajlowskich
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

- kurs brajla
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

- kurs bezwzrokowych technik i metod pracy
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

WYJAZDY STUDYJNE LUTY 2009

W dniach 17.02.2009 i 20.02.2009 roku odbyły się dwa wyjazdy studyjne w których udział wzięło 18 beneficjentów.
zdjęcie

Młodzież poznała Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych w Warszawie.
zdjęcie  zdjęcie

Firmę "Aktivis Polska" prowadzoną przez niewidomego absolwenta Lasek.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

Obydwie grupy zwiedziły Bibliotekę Centralną PZN - poznając zasady korzystania z różnych zasobów bibliotecznych - stacjonarnie i wysyłkowo.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

Oglądano wystawę zorganizowaną z okazji 200-ej rocznicy urodzin Ludwika Braille'a.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie
Wyjazdy studyjne kończyły się obiadem w restauracji "Dworek i Ogród" w Warszawie.

OTWARCIE POKOJU PORAD INDYWIDUALNYCH

Mamy już wyposażony pokój porad indywidualnych w którym odbywa się między innymi pomoc w określeniu Indywidualnego Planu Działania, poszerzenia kompetencji zawodowych, diagnoza psychologiczna oraz informatyczna beneficjentów.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie


KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROJEKTOWI
"WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY"

30 stycznia 2009 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca w Laskach odbyła się konferencja otwierająca realizację systemowego projektu PFRON, zatytułowanego "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami PFRON są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Polski Związek Niewidomych.

Na konferencję przybyli przedstawiciele Lidera i obu Partnerów. Zebranych powitali: w imieniu organizatorów konferencji - Pani Krystyna Konieczna, Kierownik Działu Absolwentów TOnO oraz gospodarz Lasek - mec. Władysław Gołąb, Prezes TOnO.
zdjęcie zdjęcie

Następnie głos zabrali przedstawiciele Lidera - wystąpił Pan Wojciech Skiba, Prezes Zarządu PFRON i Pan Andrzej Łysakowski, Dyrektor Wydziału Wdrażania Funduszy Unijnych. Główne założenia projektu przedstawił Pan Paweł Zieliński, Kierownik projektu.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Program działań realizowanych w projekcie przez PZN omówili: Pani Anna Woźniak-Szymańska, Prezes PZN i Pani Małgorzata Pacholec, Dyrektor PZN oraz Pan Jacek Pisarek, Zastępca Kierownika projektu.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

O zadaniach zapisanych w projekcie dla TOnO mówiła Pani Krystyna Konieczna, Zastępca Kierownika projektu.
zdjęcie

Po przerwie obiadowej odbyły się spotkania w grupach działaniowych, zorganizowane przez partnerów. Na sali głównej obradował zespół PZN; w sali tyflologicznej zebrali się współpracujący z TOnO przedstawiciele ośrodków szkolno-wychowawczych dla młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz reprezentanci Biur Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość obejrzenia Lasek. Odwiedzili m. in. Pracownię Orientacji Przestrzennej, Pracownię Rehabilitacji Widzenia, Bibliotekę Książki Brajlowskiej. Byli w Kaplicy i w pokoju Matki Elżbiety Czackej, Założycielki Lasek.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Na zakończenie konferencji głos zabrał dr Tadeusz Majewski, który podzielił się z zebranymi refleksją na temat obecności osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy i wyraził nadzieję, że nowy projekt przyczyni się do opracowania rozwiązań systemowych w zakresie zatrudnienia osób niewidomych.
zdjęcie

Obrady zamknęły wystąpienia Pani Prezes - Anny Woźniak-Szymańsj, Pana Kierownika - Pawła Zielińskiego i Pani Kierownik - Krystyny Koniecznej.
zdjęcie zdjęcie

Konferencję prowadziła Pani Teresa Cwalina, Specjalista ds. informacji i promocji TOnO.
zdjęcie

zob. fotoreportaż w Galerii

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

zaproszenie

PROGRAM

10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
11.00 - 11.15 Uroczyste otwarcie konferencji
11.15 - 11.45 Prezentacja Projektu przez lidera:
  • wystąpienie Prezesa Zarządu PFRON - Pana Wojciecha Skiby
  • wystąpienie Kierownika Projektu - Pana Pawła Zielińskiego
11.45 - 12.15 Program działań realizowanych przez PZN:
  • wystąpienie Dyrektor PZN - Pani Małgorzaty Pacholec
  • wystąpienie Zastępcy Kierownika Projektu - Pana Jacka Pisarka
12.15 - 12.45 Program działań realizowanych przez TOnO:
  • wystąpienie Zastępcy Kierownika Projektu - Pani Krystyny Koniecznej
13.00 - 13.45 Przerwa obiadowa
14.00 - 14.45 Spotkania w grupach działaniowych zorganizowane przez partnerów:
  • zebranie realizujących projekt w działaniach PZN
  • zebranie przedstawicieli ośrodków szkolno-wychowawczych dla młodzieży z dysfunkcją wzroku i Biur Osób Niepełnosprawnych
  • prezentacja Lasek
14.45 - 15.00 Zamknięcie konferencji