Dział Absolwentów
Informacje
o projekcie

Aktualności
Działania
Rekrutacja
Galeria
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Działu Absolwentów

Dział ds. Absolwentów oferuje wsparcie uczniom ośrodków szkolno-wychowawczych dla młodzieży niewidomej z gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ubiegłorocznych absolwentów.
zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

Daje także wsparcie ich rodzinom i najbliższemu otoczeniu.
zdjęcie  zdjęcie 

Proponujemy młodym ludziom:
 • pomoc w określeniu Indywidualnego Planu Działań poprzez badanie potrzeb i możliwości oraz specjalistyczne poradnictwo,
  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

 • rehabilitację zawodową (m. in. uzupełniające kursy informatyczne, poruszania się w małej i dużej przestrzeni, bezwzrokowych technik i metod pracy, poruszania się z nawigatorem GPS, przeszkolenie do pracy na określonym stanowisku),
  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

 • udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, przygotowujących do swobodnego poruszania się na rynku edukacyjnym i rynku pracy,
  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

 • wyjazdy studyjne do instytucji wspierających osoby niewidome,
  zdjęcie  zdjęcie 

 • spotkania z tymi, którzy posiadając takie same ograniczenia odnaleźli swoją drogę oraz miejsce w życiu.
  zdjęcie  zdjęcie 

Proponujemy Warsztaty dla rodziców i rodzin beneficjentów - działania warsztatowe pozwolą:
 • poznać możliwości dalszego kształcenia i zatrudnienia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku,
 • skorzystać z konsultacji specjalistów.
  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie