Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Galeria


powrót do menu Galerii


Laski - kwiecień 2007 roku, uczniowe klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają swoje praktyki zawodowe, ostatnie przed Państwowym Egzaminem Zawodowym w zawodach: ślusarz i rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe
praktyki zawodowe

powrót do początku