AKTUALNOŚCI

umieszczono: 19.11.2021

Słoneczna Rabka-Zdrój

W dniach 12-13 listopada 2021 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój odbyły się już trzecie zajęcia w ramach projektu. Spotkaliśmy się z rodzicami, opiekunami i pracownikami Ośrodka. Zajęcia były dostosowane do potrzeb uczestników pod kątem przyszłości podopiecznego z wieloma sprzężeniami. Uczestnicy mieli dużo zajęć praktycznych. Duży nacisk został położony na temat możliwości osób z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami w świetle nauki i pracy.
Już za parę dni spotkanie ponownie w Laskach.

Galeria

Jesteśmy po kolejnym zjeździe otoczenia osób z dysfunkcją wzroku. Tym razem odbył się on w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach gdzie uczestnikami byli rodzice dzieci tutejszego Ośrodka. Tematyka zajęć warsztatowych nie odbiegała od zaplanowanych i utwierdza to nas w słuszności ich zaplanowania. Spotkanie z niewidomą Absolwentką Ośrodka pomogło zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku oraz przybliżyły tematy związane z nauką, pracą i przyszłością.
Zajęcia o aspektach prawnych usystematyzowały wiedzę z nimi związaną oraz ogólną wiedzę o sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w dzisiejszym świecie.

Świat sprzętu tyfloinformatycznego i tyflotechnicznego został przybliżony podczas szkoleń indywidualnych. Ułatwienia i rozwiązania zastosowań w czynnościach życia codziennego np. gotowaniu czy obsługi urządzeń gospodarstwa domowego oraz o podstawach w tematyce orientacji przestrzennej (techniki ochronne, w poruszaniu się z przewodnikiem itp.) przekazali specjaliści ze swoich dziedzin.
Dzięki możliwości wypełnieniu ankiet po każdych zjazdach dowiadujemy się w czym możemy więcej pomóc i co udoskonalić w programie.

Galeria

umieszczono: 18.10.2021

Witamy w Sobieszewie

W dniach 15-17 października 2021 roku odbył się I zjazd otoczenia osób z dysfunkcją wzroku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Gdańsku-Sobieszewie. Uczestnikami byli w większości rodzice dzieci tutejszego Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego. Tematyka warsztatów była ogromnym wsparciem dla uczestników pod wieloma aspektami: przepisach prawnych i możliwościach osób z dysfunkcją wzroku oraz o przyczynach i skutkach utraty wzroku.
Szkolenia indywidualne prowadzone są w tematach orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, tyfloinformatyce oraz tyflotechnice. Uczestnicy dowiadują się na początek ogólne definicje z danej kategorii, potem sami zasłaniając oczy opaską starają się powtarzać czynności już "po niewidomemu".

Galeria

umieszczono: 6.07.2021

Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pt. "Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku" w którym udział mogą wziąć rodzice, opiekunowie i inne osoby z otoczenia osób z dysfunkcja wzroku. Projekt trwa do końca marca 2022 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas dwudniowych spotkań prowadzonych przez wysokiej klasy doświadczonych specjalistów odbędą się:
a) Warsztaty społeczno-wspierające, na których:
- pomożemy zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku,
- podpowiemy, jak zorganizować przestrzeń aby była przyjazna dla osób niewidomych,
- ułatwimy poznanie i zrozumienie zagadnień świata dotyku i dźwięków,
- przybliżymy tematy związane z prawem, nauką, pracą i przyszłością,
- zapoznamy z dostępnymi na rynku rozwiązaniami technologicznymi;
b) Szkolenia indywidualne, w trakcie których pomożemy doświadczyć, co to znaczy być osobą niewidomą lub słabowidzącą tj. ćwiczyć z zawiązanymi oczami poruszanie się przy pomocy białej laski oraz pracę z użyciem bezwzrokowych technik i metod.
W zakładce Informacje o projekcie można znaleźć informacje o możliwości zgłoszenia się do projektu.

Zapraszamy!