Harmonogram zjazdów

Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć w 2021 roku
w ramach projektu: "Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku"

Rodzaj: Warsztaty społeczno-wspierające i szkolenia indywidualne
Data: 15-16 października 2021
Miejsce: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie
ul. Przegalińska 29, 80 - 680 Gdańsk-Sobieszewo

Rodzaj: Warsztaty społeczno-wspierające i szkolenia indywidualne
Data: 28-29 października 2021
Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Rodzaj: Warsztaty społeczno-wspierające i szkolenia indywidualne
Data: 12-13 listopada 2021
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju
ul. Słoneczna 11, 34-700 Rabka-Zdrój

Rodzaj: Warsztaty społeczno-wspierające i szkolenia indywidualne
Data: 25-26 listopada 2021
Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin