INFORMACJE O PROJEKCIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie serdecznie zaprasza rodziców, opiekunów i inne osoby z otoczenia osób z dysfunkcją wzroku, do udziału w projekcie pt. Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku. Projekt trwa od 1 czerwca 2021 roku do końca marca 2022 roku. Jest uzupenieniem dzialań prowadzonych przez Dzial ds. Absolwentów. Podczas dwudniowych spotkań prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów odbędą się:

1. Warsztaty społeczno-wspierające, na których zostaną poruszone tematy o przyczynach i skutkach utraty wzroku,
możliwościach osób z dysfunkcją wzroku w zakresie nauki, pracy i rodziny, przepisach prawnych, a osobach niepełnosprawnych
oraz zostanie przedstawione świadectwo osób z dysfunkcją wzroku.

2. Szkolenia indywidualne dla każdego uczestnika trwające średnio 1 godzinę z zakresu: czynności życia codziennego, tyfloinformatyki,
tyflotechniki oraz orientacji przestrzennej. W trakcie szkoleń pomożemy doświadczyć, co to znaczy być osobą niewidomą lub słabowidzącą
tj. ćwiczyć z zawiązanymi oczami poruszanie się przy pomocy białej laski oraz pracę z użyciem bezwzrokowych technik i metod.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 22-75-23-351 lub mailowo wsparcie@laski.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona więc obowiązuje kolejność zgłoszeń.