KONTAKT

Biuro:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. 22 752-33-51

e-mail:
wparcie@laski.edu.pl