AKTUALNOŚCI

umieszczono: 06.04.2020

Życzenia świąteczne

Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel,
Waszego świata odkupiciel.
Więc niech będzie koniec złemu
I oddajmy hołd nasz Jemu,
Alleluja, Alleluja!

umieszczono: 09.03.2020

Pierwsze spotkania w 2020 roku

Rozpoczęliśmy spotkania w 2020 roku. Pierwsze spotkanie upłynęło na zabawie walentynowo-karnawałowej podczas której seniorzy tańcowali i śpiewali. Drugie spotkanie było już w okresie Wielkiego Postu, na którym zorganizowano spotkanie podróżnicze o Indiach. Seniorzy mieli szansę poznać tradycyjną część garderoby na subkontynencie indyjskim jakim jest sari. W trybie ciągłym odbywają się zajęcia nordic walking oraz zajęcia na basenie rehabilitacyjnym.

Galeria

umieszczono: 16.12.2019

Życzenia świąteczne

W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w Sercach gości!
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej Chwały, Bożej łaski
A blask gwiazdy betlejemskiej
Wśród wędrówki świeci ziemskiej!

Życzą pracownicy Działu ds. Absolwentów

umieszczono: 10.12.2019

Spotkanie opłatkowe

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Domu Przyjaciół w Laskach odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie seniorów. W pierwszej części przełamano się opłatkiem oraz wspólnie zaśpiewano kolędy. W drugiej części autorka książki "Atlas zapachów" Pani Ewelina Jabrucka-Pióro poprowadziła wykład sensoryczny pn. "Pachnąca apteka - zapach Świąt Bożego Narodzenia".

Ponownie spotykamy się 15 lutego 2020 roku na Balu Walentynkowym.

Życzymy wszystkim seniorom spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Galeria

umieszczono: 5.12.2019

Przed Adwentem

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach ruchowych np. nordic walking, spacerach, jeździe na tandemach oraz w pływaniu na basenie rehabilitacyjnym. Odbyły się również spotkania wspominające wyjazdy do Kazachstanu i na Ukrainę opowiedziane przez Księdza Stanisława Hoinkę oraz Siostrę Miriam. Były to bardzo wzruszające opowieści. Listopad zakończył się podsumowaniem zajęć taneczno-gimnastycznych podczas których wszyscy wspaniale się bawili. Były też przepyszne ciasteczka z wróżbami. Przed nami spotkanie opłatkowe i podsumowujące działania w 2019 roku.

Galeria

umieszczono: 05.11.2019

Jesienne zajęcia w Klubie Seniora

W ostatnim czasie seniorzy uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie Lasek, m.in.: 20-lecie śmierci Andrzeja Czartoryskiego, Jesienne spacery literacko-muzyczne "W stronę światła" w wykonaniu Ireneusza Kaczmarczyka czy "Koncert Jesienny - autorskie spotkanie z poezją i piosenką" w wykonaniu Wiesławy Stolarczyk.
O prelegentach:

Wiesława Stolarczyk - Polniak - urodziła się w Łodzi. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach ukończyła szkołę zawodową o specjalności dziewiarskiej, ale nigdy nie pracowała w tym zawodzie. Po zdaniu matury i otrzymaniu dyplomu szkoły muzycznej zaczęła naukę w Studium Organowym przy Łódzkiej Kurii. W Nowogardzie pracowała w Domu Kultury. Zajmowała się tam dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi. Stała się nieocenionym muzykiem tamtejszego Domu Kultury.
Czytaj więcej: http://www.trakt.org.pl/pl?s=stolarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk - urodzony 13 kwietnia 1956 roku w Kraśniku. Po ukończeniu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie studiował pedagogikę kulturalno-oświatową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym mieście pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, a następnie jako organizator widowni w Teatrze Literacko-Muzycznym. Ostatnio współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Nieprzetartego Szlaku. Cyklicznie uczestniczy w warsztatach i konkursach organizowanych przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, Fundację ARKA i Fundację WIATRAK z Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Rodzin DRGAWKA.
Najważniejsze publikacje:
W stronę światła - debiutancki tomik poetycko-prozatorski,
Jesteśmy - to cykl publikacji powarsztatowych, podobnie, jak:
Korzenie Europy, Etiudy sceniczne, Wieczory poetyckie.
Wyżej wymienione wydawnictwa zawierają pokonkursowe wiersze i opowiadania. Zostały wydane przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych. Występował już w różnych miejscach w Lublinie: Kawiarnia "Między słowami", Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów, Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Domu Kultury "Ruta" Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" oraz poza Lublinem m. in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie czy w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

Galeria

umieszczono: 28.08.2019

Letnie spotkania

W okresie wakacji seniorzy brali aktywny udział w zajęciach. Jazda na tandemie, nordic walking, spacery po Puszczy Kampinowskiej czy pływanie na basenie rehabilitacyjnym pozwala na utrzymanie organizmu w dobrej kondycji. Odbyło się również spotkanie mające na celu zaznajomienie seniorów z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które pozwalają na zwiększenie samodzielności w ich życiu codziennym.

Galeria

umieszczono: 27.08.2019

Dotacja dofinansowująca działania w Klubie Seniora Piękna Jesień

W dniu 5 lipca 2019 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podpisało umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem "Samodzielność niewidomych seniorów" z obszaru "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

umieszczono: 20.06.2019

Majowy Klub Seniora

Seniorzy rozpoczęli zajęcia taneczno-gimnastyczne. W trybie ciągłym odbywają się zajęcia na basenie rehabilitacyjnym i zajęcia nordic walking.

Galeria

umieszczono: 14.05.2019

Niedzielne spotkanie w Laskach

W niedzielę 12 maja 2019 roku w Laskach seniorzy wzięli udział w dwóch spotkaniach.
O spotkaniach czytaj więcej...

umieszczono: 14.05.2019

Wiosenne zajęcia w Klubie Seniora

Odbyły się kolejne spotkania seniorów w ramach Klubu Seniora w Domu Przyjaciół w Laskach. W trybie ciągłym prowadzone były przede wszystkim zajęcia ruchowe m. in. na basenie rehabilitacyjnym, nordic walking czy spacery. Przy kawie i herbacie rozmawiano o sprawach bieżących, o podróżach, wysłuchano wspaniałą prezentację odgłosów ptaków przygotowaną przez seniorkę klubową. Odbyło się również spotkanie przed świętami Wielkiej Nocy.
Przewidujemy dalsze spotkania włączając zajęcia taneczno-gimnastyczne.

Galeria

umieszczono: 12.04.2019

Życzenia świąteczne

Kiedy Wielka Noc nastanie
życzymy Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj wszystkie żale zagłuszy.

Galeria

umieszczono: 07.03.2019

Ostatnia sobota karnawału

Miniona sobota była ostatnią sobotą karnawału w tym roku, dlatego też przy muzyce z wykorzystaniem akordeonu i śpiewu seniorzy mogli potańczyć.

Galeria

umieszczono: 19.02.2019

Kolejny rok

Dużą frekwencją weszliśmy w kolejny rok działalności Klubu Seniora Piękna Jesień. Przy kawie powspominaliśmy Święta Bożego Narodzenia i rozmawialiśmy o planach na rok 2019. Ogromną radość sprawiło nam wejście kolejnego seniora do grona Klubu. Po gorącej kawie część seniorów udała się na spacer a sekcja nordic walking zaczęła zajęcia. Kolejne zajęcia już niebawem.

Galeria

umieszczono: 18.12.2018

Spotkanie opłatkowe

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Domu Przyjaciół w Laskach odbyło się spotkanie opłatkowe, które zakończyło kolejny rok działalności Klubu Seniora - Piękna Jesień. Przełamano się opłatkiem i wspólnie zaśpiewano kolędy.

Życzymy wszystkim seniorom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.

Galeria

umieszczono: 18.12.2018

Sposoby utrwalania żywności

Klub Seniora gościł profesora Pana Andrzeja Janickiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który przedstawił wiele metod i sposobów utrwalania i przechowywania żywności. Podczas warsztatów seniorzy między innymi węchem rozpoznawali zapachy ziół i przypraw.

Galeria

umieszczono: 29.11.2018

Przed Adwentem

Niebawem koniec roku a w Klubie Seniora wciąż aktywnie można spędzić czas. We wrześniu, październiku i listopadzie odbyły się stałe zajęcia dotyczące aktywności ruchowej tj. pływanie na basenie rehabilitacyjnym, nordic walking, spacery czy jazda na tandemie po okolicy. W trybie ciągłym odbywały się konsultacje z zakresu kompetencji cyfrowych oraz zajęcia taneczno-gimnastyczne. Seniorzy uczestniczyli w różnych prelekcjach np. spotkanie z niewidomą podróżniczką Hanną Pasterny opowiadającą o swoich podróżach i książkach; prelekcja na temat przestępczości internetowej; spotkanie ze znanym reżyserem Krzysztofem Zanussim o pracy reżysera jako najważniejszej osobie na planie filmowym czy prelekcji medycznej dotyczącej witamin w organizmie seniorów.

Ostatnie zajęcia upłynęły pod znakiem wróżb Andrzejkowych. Seniorzy potańcowali, pośpiewali i powróżyli. Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć w 2018 roku wręczono wyróżnienia.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie i podsumowanie roku 2018 w Klubie Seniora Piękna Jesień.

Galeria

umieszczono: 18.10.2018

Europejski Dzień Seniora

W roku 2018 Europejski Dzień Seniora przypada na 20 października. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

zdjęcie

umieszczono: 18.10.2018

Święto Seniorów

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Obchodzony corocznie został ustanowiony przez ONZ w 1990 r., w celu podkreślenia, że w XXI wieku, zgodnie z demograficznymi trendami, starzenie się społeczeństwa stanie się jednym z najważniejszych wyzwań. Święto to podkreśla międzynarodową solidarność osób starszych niezależnie od ich narodowości, rasy, kultury czy warunków, w jakich żyją.

Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w codziennym życiu.

zdjęcie

umieszczono: 16.10.2018

Wycieczka w okolice Sandomierza

W dniach 22-23 września 2018 roku odbyła się wycieczka w okolice Sandomierza. Podczas dwudniowej wycieczki klubowi seniorzy zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Pierwszym był Zwoleń, w którym obejrzeli m. in. horyzontalny Zegar słoneczny, Pomnik Jana Kochanowskiego, Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Centrum Regionalne. Kolejnym odwiedzonym miejscem był Opatów, gdzie zwiedzili m. in. Podziemną Trasę Turystyczną, Kolegiatę św. Marcina oraz Ryneczek. Seniorzy zakwaterowani byli w miejscu o równie ciekawej historii - Czyżów Szlachecki. Następnego dnia przejechali do Sandomierza, gdzie zwiedzanie rozpoczęli od Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia NMP. Inne zwiedzone atrakcje Sandomierza to m. in.: Starówka-Rynek, Brama Opatowska, Ucho Igielne.

Wycieczkę zakończyliśmy słodko - Krówką Opatowską - wyrobem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie.

Galeria

umieszczono: 19.09.2018

Aktywne wakacje

Wzrasta aktywność fizyczna i społeczna seniorów uczęszczających na zajęcia organizowane w Klubie Seniora - Piękna Jesień. Ogólne usprawnienie fizyczne uzyskiwane jest dzięki zajęciom na basenie rehabilitacyjnym, jeździe na tandemach, zajęciom nordic walking a przede wszystkim na warsztatach taneczno-gimnastycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem instruktorów. By uspokoić organizm po dawce energii seniorzy spacerują po okolicy i odpoczywają przy filiżance herbaty z ciasteczkiem i ciekawej konwersacji. Uczestniczą w wykładach, prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Korzystają z zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych.

Galeria

umieszczono: 26.07.2018

Lipiec w Klubie Seniora

W Klubie Seniora na stałe wpisały się zajęcia na basenie rehabilitacyjnym, nordic walking oraz jazda na tandemach i spacery. Aura sprzyja i można z nich korzystać w pełni. Dodatkowo odbywają się zajęcia taneczno-gimnastyczne.
W lipcu odbyły się prelekcje o zdrowym stylu życia, o samoobronie seniora oraz przedstawione wspomnienia o Ojcu Tadeuszu.
Jedną z prelekcji przeprowadziła niewidoma absolwentka Lasek. Tematem było podzielenie się swoim doświadczeniem w uczestnictwie w spektaklu "Spójrz na mnie" w Teatrze Śląskim. Scenariusz powstał w oparciu o relacje niedowidzących bądź niewidomych bohaterów, którzy mieszkają na terenie Górnego Śląska. W spektaklu gra pięcioro niewidomych i troje aktorów. Opowiadają oni o przyczynie utraty wzroku, o cierpieniu psychicznym, które utracie towarzyszyło.
Klubowicze byli współuczestnikami w wycieczce-pielgrzymce do Ośrodka Jasnogórskiej Matki Kościoła w Choszczówce (dzielnicy Warszawy).

O spektaklu czytaj więcej...
O Instytucie czytaj więcej...

Galeria

umieszczono: 27.06.2018

Wiosna dla seniorów

Na spotkaniach klubowych odbywają się zajęcia nordic walking. Po ćwiczeniach i spacerach klubowicze chętnie wspólnie śpiewają, tańczą, rozmawiają o swoich problemach i radościach. Przy kawie omawiają bieżące sprawy Klubu Seniora w tym propozycje następnych spotkań i wycieczek. Cieszymy się z dużego zainteresowania spędzaniem czasu wolnego w Laskach.

zdjęcie

umieszczono: 4.04.2018

Zima w Klubie Seniora

Rozpoczęliśmy już spotkania klubowe seniorów w Domu Przyjaciół. Weszliśmy w Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i z tej okazji seniorzy przy akompaniamencie harmonii naszej seniorki wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne. W okresie Wielkiego Postu, czyli w czasie duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych, seniorzy zapoznali się i obejrzeli wystawę wykonanej w glinie Drogi Krzyżowej absolwenta Piotra Kuscha. Nie zabrakło również aktywności na świeżym powietrzu: spacery oraz zajęcia nordic walking. Życzenia radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego seniorzy składali sobie dzieląc się jajkiem.

Galeria

umieszczono: 19.02.2018

Zaproszenie na spotkanie klubowiczów

W dniu 24 lutego 2018 roku od godziny 10 w Domu Przyjaciół w Laskach odbędzie się pierwsze w 2018 roku spotkanie seniorów Klubu Seniora - Piękna Jesień. Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu działu ds. Absolwentów: 22-75-23-351.
Zapraszamy

umieszczono: 19.02.2018

Spotkanie opłatkowe

9 grudnia 2018 roku wspólnym śpiewem kolęd, życzeniami oraz przełamaniem się opłatkiem zakończyliśmy spotkania klubowe w 2018 roku.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2018 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Galeria

umieszczono: 12.12.2017

Zebranie członków Klubu Seniora Piękna Jesień

W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie członków Klubu Seniora Piękna Jesień. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...

umieszczono: 8.12.2017

JAK SIĘ KATARZYNA GŁOSI, TAK SIĘ NOWY ROK NOSI

25 listopada, na świętą Katarzynę, bawiono się hucznie w Klubie "Piękna jesień".

Czytaj więcej...

Galeria

umieszczono: 1.12.2017

Jesienne wydarzenia w Klubie

Pomimo deszczowej aury za oknem seniorzy z chęcią przyjeżdżają na zajęcia do Klubu Seniora w Laskach. Dowodem jest ich obecność w aktywnościach ruchowych np.: spacerują obrzeżami Puszczy Kampinoskiej, uprawiają nordic walking, pływają na basenie rehabilitacyjnym oraz jeśli warunki atmosferyczne pozwalają jeżdżą na tandemach. Wszystkie zajęcia odbywają się pod bacznym okiem instruktorów. W dalszym ciągu prowadzone są prelekcje "O zdrowym stylu życia", "Ojciec Tadeusz - wspomnienia z dzieciństwa", "Spotkanie z Bratem Albertem w Laskach" czy "Ewa Eliasz-Brantley - spotkanie o kobiecie, która pokonała wszelkie bariery".

Ku końcowi zbliża się kurs z zakresu kompetencji cyfrowych i zakończył się kurs tańca.

W najbliższym czasie czeka nas zabawa andrzejkowa i turniej tańca.

Galeria

umieszczono: 10.10.2017

Aktywnym być

Zajęcia w Klubie Seniora polegają przede wszystkim na zaktywizowaniu fizycznym niewidomych seniorów. Prowadzone są zajęcia m.in. na basenie rehabilitacyjnym, zajęcia nordic walking, jazda na tandemach, czy spacery. Dodatkowo cyklicznie prowadzone są zajęcia taneczne. Wszystkie zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktorów.
Dopełnieniem aktywności fizycznej są prelekcje z zakresu aktywności zdrowotnej.
Ze względu na duże zainteresowanie we wrześniu przeprowadzono ponownie warsztaty sensoryczne w Jabeerwocky Pub w Warszawie, czyli odkrywanie świata piwa poprzez wszystkie zmysły oraz poznanie procesu warzenia.
Dziękujemy Panu Rafałowi za gościnę.

Galeria

umieszczono: 10.10.2017

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przekazujemy seniorom życzenia od Pani Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej:

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,
przypadający 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest szczególną okazją do wyrażenia podziękowań wszystkim Seniorom za ich poświęcenie w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków oraz pracę nad stworzeniem im jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. To właśnie dzięki Wam, Drodzy Seniorzy, życie kolejnych pokoleń staje się łatwiejsze. Wasza mądrość życiowa i doświadczenie jest dla wielu Polaków cennym drogowskazem. Pokazujecie, jak czerpać z życia radość i siłę.

Wysiłki Seniorów w budowanie lepszego jutra zasługują na wdzięczność, a oni sami na szacunek i uznanie. Poszanowanie i ochrona godności osób starszych stanowią najwyższe ideały realizowanej przez rząd polityki senioralnej. Każdemu z nas powinno zależeć, aby żadna z osób starszych nie czuła się wykluczona, dyskryminowana i zapomniana. W ramach polityki senioralnej w obszarze aktywności obywatelskiej ogromną wagę przykładamy do zwiększenia zaangażowania seniorów w życiu społecznym oraz wzrostu roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

W tym wyjątkowym dniu wyrazy wdzięczności kieruję również do instytucji i organizacji, które pomagają seniorom cieszyć się życiem, oferując różnorodne formy aktywności. Dzięki Wam osoby starsze mają możliwość nie tylko uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, ale także zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Jestem przekonana, że wartością, która łączy pokolenia, jest rodzina. Tu bowiem uczymy się szacunku do drugiego człowieka. Jak słusznie zauważono w preambule Karty Praw Rodziny, skierowanej do wszystkich ludzi dobrej woli, "rodzina jest miejscem spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu mądrości życiowej oraz w godzeniu praw poszczególnych osób z wymaganiami życia społecznego". Pamiętajmy o osobach starszych, którym tak wiele zawdzięczamy.

Z całego serca życzę wszystkim seniorom, by na co dzień spotykali się z życzliwością i wsparciem otoczenia, a także żyli pełnią życia, realizując swoje zainteresowania i pasje.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Galeria

umieszczono: 10.10.2017

WYCIECZKA DO KONSTANCINA

Żegnając lato, seniorzy wyprawili się do Konstancina. 17 września br. pojechali do jego uzdrowiskowej części. W Konstancińskim Domu Kultury spotkali się z przewodniczką, która przedstawiła dzieje miasta, zwracając szczególną uwagę na historię powstających tu u schyłku XIX wieku letnisk i ich walory uzdrowiskowe. Można było obejrzeć też wystawę multimedialną "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny". Następnie seniorzy spacerowali po parku zdrojowym. Byli też w tężni solankowej, a obiad zjedli w restauracji mieszczącej się w jednej z konstancińskich willi. Potem w muszli zdrojowej słuchali muzycznego koncertu. Niestety deszcz przerwał letnie wczasowanie, a Warszawa powitała wycieczkowiczów już jesienną pluchą.

Galeria

umieszczono: 22.08.2017

Wakacyjne zajęcia w Klubie Seniora

Podczas wakacji seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach w Klubie Seniora. Przeprowadzono zajęcia z nordic walking, prelekcje i konsultacje indywidualne o tematyce medycznej, spacery, jazda na tandemach. Wyjątkowo na jednym ze spotkań pojawili się przedstawiciele Centrum Informacji Konsumenckiej z Warszawy.

Równolegle seniorzy uczestniczą w kursie tanecznym oraz szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych.

Galeria

umieszczono: 18.07.2017

Wycieczka seniorów do Krzyżewa

W dniach 8 - 9 lipca br. seniorzy z Klubu "Piękna Jesień" przebywali na Podlasiu. Odwiedzili Krzyżewo i Tykocin. W pierwszym dniu wycieczki gościli w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Krzyżewie. Korzystali z oferowanych tu zabiegów i przejazdów bryczką do lasu; spacerowali i spotkali się wieczorem przy ognisku. Poznali też piękną historię Krzyżewa, wsi położonej w powiecie. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły.
Na przełomie XIX i XX w. 400 - hektarowy majątek należał do rodziny Czajkowskich, która w 1903 r. sprzedała go Bronisławie Karpowicz. Historyczny awans wsi rozpoczął się w 1913 r., kiedy oddano do użytku Szkołę Rolniczą, utworzoną przez właścicielkę ziem i jej córkę - Stefanię. Była przeznaczona dla synów drobnych rolników. Miała przygotować ich do samodzielnej pracy we własnym gospodarstwie. Kosztem 33 tys. rubli w złocie, nie licząc wartości ofiarowanego drewna, powstała szkoła z internatem oraz przyszkolne zabudowania gospodarcze. Fundatorka ofiarowała ponadto 40 mórg i zobowiązała się do łożenia corocznie kwoty 5 tys. rubli na utrzymanie obiektów, nauczycieli, pokrywanie kosztów kształcenia uczniów z biedniejszych rodzin. Pierwszych uczniów ściągnęła tu osobiście Stefania Karpowicz, jeżdżąc po wsiach i agitując rolników na rzecz oddawania swoich synów do szkoły, w tym obowiązkowo dzieci pracowników folwarku. Przybywali też ci, którzy dowiedzieli się o szkole z anonsów prasowych czy kościelnych ambon. Terenowy zasięg oddziaływania kursów w Krzyżewie był bardzo rozległy. Wśród osiągnięć wynikających z łączenia dydaktyki z praktyką wymienić można też upowszechnienie w okolicy hodowli wysoko wydajnych zwierząt gospodarskich, jak np. trzody chlewnej rasy wielkiej białej angielskiej, krów holenderek, początki nowoczesnego sadownictwa i warzywnictwa.
W okresie II wojny światowej szkoła nie funkcjonowała. Uruchomiono ją ponownie w 1945 r. i upaństwowiono. Została zorganizowana jako Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego o dwuletnim cyklu nauczania. Od początku wśród nauczycieli znalazła się też fundatorka i była właścicielka szkoły Stefania Karpowicz, ucząca języka francuskiego, geografii, ogrodnictwa. Z nauki korzystało przeciętnie trzykrotnie więcej młodzieży niż w okresie przedwojennym.
Władze oświatowe i polityczne zlikwidowały liceum krzyżewskie w 1951 roku. Po zamknięciu szkoła została przeniesiona do Karolewa koło Kętrzyna. W krzyżewskiej szkole umiejscowiono administrację PGR oraz lokatorów z miejscowego PGR. Taki stan utrzymany był przez 7 lat. Powrót szkoły do Krzyżewa nastąpił na początku 1958 roku. Do dziś uczy się w niej młodzież z okolic Krzyżewa.
W 2016 roku na terenie szkolnym powołano Zakład Aktywizacji Zawodowej, który zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych i 12 pracowników pełnosprawnych.
W niedzielę seniorzy uczestniczyli rano we mszy świętej w parafialnym kościele w Sokołach. Potem zwiedzali Tykocin, miasto leżące na lewym brzegu Narwi, nazywane "perłą baroku". Spacerowali po tykocińskim rynku, sfotografowali się pod pomnikiem Stefana Czarnieckiego, jednym z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce. Nawiedzili okazały Kościół św. Trójcy. Spotkali się z właścicielką domu przy Placu Czarnieckiego 10 - Marią Markiewicz z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie. Następnie w dawnym Domu Talmudycznym wysłuchali prelekcji o tykocińskich Żydach, wygłoszonej przez Jana Maciejewskiego i zwiedzili synagogę. Pobyt w Tykocinie zakończył się poczęstunkiem na miejscowym zamku.
Lipcowa wyprawa pozwoliła nie tylko poznać Podlasie, ale także ucieszyć latem - odetchnąć czystym powietrzem, poczuć zapach pół i łąk, posmakować miejscowych specjałów.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

Galeria

umieszczono: 14.07.2017

Zajęcia klubowe

W maju i czerwcu seniorzy aktywnie uczestniczyli w sobotnich spotkaniach Klubu Seniora - Piękna Jesień. Do południa brali udział w aktywności ruchowej - spacery, jazda na tandemach czy zajęcia na basenie rehabilitacyjnym, a po południu aktywne uczestniczyli w wykładach i prelekcjach m. in.: ikonografia Św. Brata Alberta, prelekcja o układzie odpornościowym i udarach, rozmowy o podróżach, nowoczesne technologie dostosowane do możliwości osób z dysfunkcją wzroku.

Seniorzy rozpoczęli uczestnictwo w kursie tanecznym oraz szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych. Szkolenia odbywają się również w miejscu zamieszkania seniorów.

Galeria

umieszczono: 14.07.2017

Warsztaty sensoryczne dla seniorów

W kwietniu odbyły się warsztaty odkrywające różne piwne smaki. Dzięki panu Rafałowi z JabeerWocky Pub seniorzy na nowo odkryli świat pełen zmysłów.
Analiza sensoryczna pozwala na rozpoznanie i określenie poszczególnych jego składowych, nut smakowych i zapachowych. Ocena taka dokonywana jest dzięki wszystkim zmysłom, jednak najważniejszą rolę odgrywają smak i zapach.

Czytaj więcej...

Galeria

umieszczono: 27.04.2017

Zapisy na wycieczkę

W dalszym ciągu trwają zapisy dla uczestników Klubu Seniora - Piękna Jesień na dwudniową wycieczkę do Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie, która odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod numerem telefonu 22 75 23 351.
Zapraszamy!

umieszczono: 25.04.2017

Klub Seniorów działa

Pierwsze spotkania już za nami. Do tej pory odbyły się między innymi spotkania z niewidomym podróżnikiem-biegaczem oraz klubowiczem Ryszardem Sawą wraz z projekcją filmu "Kumple", spotkanie autorskie z aktorem-podróżnikiem Tadeuszem Chudeckim pn. "Wspomnienia z ostatniej podróży". Uczestnicy klubu korzystają z zajęć na basenie rehabilitacyjnym, spacerów czy jazdy na tandemach.

Do zobaczenia na następnych zajęciach.

Galeria

umieszczono: 23.03.2017

Działalność Klubu Seniora

Z radością dzielimy się informacją o kontynuacji spotkań seniorów w ramach Klubu Seniora - Piękna Jesień w 2017 roku.
Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach.

umieszczono: 12.12.2016

Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora

10 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora - Piękna Jesień. Na spotkanie przybyli m.in. Matka Generalna Siostra Radosława, Ksiądz Kazimierz Olszewski oraz mec. Władysław Gołąb wraz z małżonką. Dzielono się opłatkiem jednocześnie składając sobie życzenia świąteczne. W "Kawiarence u Przyjaciół" uczestnicy wspólnie kolędowali. Uczestnicy skorzystali również z zajęć na basenie rehabilitacyjnym i spacerów.
Było to ostatnie spotkanie klubowiczów w tym roku.

Do zobaczenia w roku 2017.

Galeria

umieszczono: 9.12.2016

Listopad w Klubie Seniora

W listopadzie odbyły się spotkania na których gościliśmy m.in.: doktora Stanisława Rokickiego z ostatnimi wykładami z cyklu "6 kroków ku zdrowiu", Jacka Moskwę na autorskim spotkaniu pn. "Spotkania w Laskach", dietetyka Małgorzatę Krawczuk omawiającą przykładowe przepisy kulinarne. Uczestnicy skorzystali również z zajęć na basenie rehabilitacyjnym, jazdy na tandemach i spacerów.

Głównym wydarzeniem listopada było spotkanie andrzejkowe podczas którego seniorzy mogli wykazać się m.in. swoim talentem muzycznym w grze na akordeonie, w tańcach czy w śpiewie.

Galeria

umieszczono: 17.11.2016

Poetycka reflekcja

Poetycką refleksją podzielił się z nami ostatnio Pan Andrzej Bartyński - absolwent Lasek i gość specjalny spotkania Klubu Seniora Piękna Jesień:

Czytaj więcej...

umieszczono: 14.11.2016

Dzień Seniora

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.
Wszystkiego najlepszego!

Źródło

umieszczono: 10.11.2016

Intensywny październik w Klubie

W październiku odbyły się kursy obsługi komputera i urządzeń elektronicznych oraz kursy z obsługi urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niewidomych. Niewidomi seniorzy wraz z przewodnikami uczestniczyli w wycieczce Mazowiecką Drogą św. Jakuba - o wycieczce pisaliśmy wcześniej. Sobotnie spotkania upłynęły przy uczestnictwie w dalszych częściach cyklu wykładów "6 kroków ku zdrowiu" czy autorskiemu spotkaniu z niewidomym poetą, członkiem Związku Literatów Polskich - panem Andrzejem Bartyńskim. Natomiast pani Teresa Cwalina autorka książki pt. "Kartki z Cmentarza" przybliżyła uczestnikom obraz Cmentarza Zakładowego mieszczącego się na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w podwarszawskich Laskach. Uczestnicy skorzystali również z zajęć na basenie rehabilitacyjnym oraz jazdy na tandemach.

Cmentarz w Laskach
Audycja dla chorych: "Kartki z cmentarza" - audycja poświęcona osobom tworzącym Zakład dla Niewidomych w Laskach
Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich
Andrzej Bartyński - wiersze

Galeria

umieszczono: 20.10.2016

Wycieczka klubowiczów

W kolejną klubową sobotę, 15 października br., odbyła się wycieczka Mazowiecką Drogą św. Jakuba. Seniorzy powędrowali przez Czerwińsk nad Wisłą do Płocka.
W Czerwińsku zatrzymali się w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
O kościele i cudownym obrazie Matki Bożej Pocieszenia opowiedział im jeden
z księży salezjanów, obecnych gospodarzy tego miejsca.
Do Płocka dotarli nasi klubowicze na samo południe, by wysłuchać z wieży ratuszowej hejnał. Niestety nie towarzyszyła jemu tradycyjna scenka pasowania na rycerza, opisywana we wszystkich przewodnikach. Nie udało się także obejrzeć wystawy prac Genowefy Magiery w Domu Darmstadt. Ale pozostałe punkty programu wycieczki zrealizowano bez przeszkód. Seniorzy nawiedzili miejsce pobytu
św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia miała święta pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.
Byli też w Bazylice Katedralnej na Wzgórzu Tumskim.
Po obiedzie wyprawili się nad Wisłę, do płockiego ZOO.
W powrotnej drodze - jak zawsze na laskowskich wycieczkach - muzykowano i cieszono się wspólną obecnością.

FOTORELACJA Z WYPRAWY KLUBU PIĘKNA JESIEŃ NA MAZOWSZE (CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, PŁOCK)

umieszczono: 20.09.2016

Aktywny wrzesień w Klubie

W ostatnim czasie w Klubie Seniora odbywały się zajęcia na świeżym powietrzu tj. jazda na tandemach i spacery, na basenie odbywają się zajęcia w wodzie pod okiem instruktora, spotkanie z aktorem i podróżnikiem Tadeuszem Chudeckim, z dietetykiem o zdrowym żywieniu oraz bardzo ciekawe i wzruszające spotkanie wspomnieniowe s. Goretti o świętej Matce Teresie z Kalkuty.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach.

Galeria

umieszczono: 12.09.2016

Ruszył Klub Seniora - Piękna Jesień

Odbyły się pierwsze spotkania w ramach Klubu Seniora. Seniorzy skorzystali z prelekcji o zdrowym stylu życia i z pogadanek o wieku senioralnym.
Aktywność fizyczna seniorom nie jest obca więc z chęcią brali udział w zajęciach na basenie, w jeździe na tandemach czy spacerach. Uczestnicy zgłaszali chęć większego zaangażowania się w realizację zajęć.

Galeria