GALERIA ZDJĘĆ

Kapliczka
Karmienie konika
Krajobraz wokół Krzyżewa
Na spacerze
Podczas prelekcji w dawnym Domu Talmudycznym
Podczas prelekcji w dawnym Domu Talmudycznym
Pomnikiem Stefana Czarnieckiego na tykocińskim rynku
Pomnikiem Stefana Czarnieckiego na tykocińskim rynku
Poznawanie makiet
Przy ognisku
Słodki podarek
Słuchanie prelekcji w dawnym Domu Talmudycznym
Słuchanie prelekcji w dawnym Domu Talmudycznym
W grocie solnej
W-grocie solnej
W Krzyżewie
W Krzyżewie - przy posiłku
W Sali Wielkiej
W Sali Wielkiej
W Sali Wielkiej
W synagodze
W Tykocinie
W Tykocinie
W-Tykocinie
W Tykocinie
W Tykocinie
Wyprawa bryczką do lasu
Wyprawa bryczką do lasu
Wyprawa bryczką do lasu
Zapoznanie się z terenem
Zapoznanie się z terenem - koniki
Zaproszenie do aktywności
Zaproszenie do aktywności


POWRÓT DO AKTUALNOŚCI