AKTUALNOŚCI

umieszczono: 12.12.2017

Zebranie członków Klubu Seniora Piękna Jesień

W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie członków Klubu Seniora Piękna Jesień. Zapraszamy do lektury.

Porządek Zebrania:
1. Wybór Rady Klubu.
2. Podsumowanie i opinie członków Klubu odnoszące się do dotychczasowej działalności Klubu.
3. Przedstawienie wniosków i propozycji działań na następny okres przez uczestników Klubu.

Ad. 1
Zebrani członkowie Klubu Seniora Piękna Jesień w głosowaniu wybrali do Rady Klubu 3 osoby, które ukonstytuowały się w następująco:
1. Ryszard Sitarczuk - przewodniczący
2. Ryszard Sawa - członek ds. programowych
3. Czesław Urbański - członek ds. organizacyjnych.
Zadaniem Rady jest:
- utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z realizatorem projektu tj. Działem ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi , który reprezentuje Małgorzata Drzewińska.
- zbieranie i przedstawianie pomysłów członków Klubu dotyczących programu spotkań klubowych,
- wsparcie w organizacji realizowanego programu.

Ad. 2
W czasie zebrania podsumowana została dotychczasowa działalność Klubu. Uczestnicy mogli swoje opinie i propozycje składać przed zebraniem drogą elektroniczną bądź na piśmie w czarnym druku lub brajlu, bądź wypowiedzieć się podczas zebrania. Wszyscy uczestnicy pozytywnie oceniają działalność Klubu - wybrane opinie poniżej:
.. braliśmy udział niemal we wszystkich spotkaniach, co jest dowodem na to, że proponowane formy zajęć bardzo nam odpowiadają. Mamy możliwość korzystania z zajęć edukacyjnych, poznawczych, poszerzających naszą wiedzę na temat zdrowia, spraw dotyczących środowiska niewidomych oraz rekreacji. Bardzo chcielibyśmy, aby Klub w dotychczasowej formie działalności mógł istnieć dalej.
.. pobudzanie aktywności fizycznej poprzez zajęcia Nordic Walking, jazdę na tandemach, taniec, pływalnie uważam za pomysł doskonały godny kontynuowania w następnym programie. Organizowane wycieczki i zajęcia sensoryczne - bardzo udane.
.. Jest to przedsięwzięcie ze wszech miar pożyteczne. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów niewidomych. Czynnikiem integrującym były również wycieczki, szczególnie ta do Krzyżewa zorganizowana bezbłędnie pod względem organizacyjnym i poznawczym. Takie wycieczki powinny być organizowane w przyszłości. Sugerujemy, aby spotkania odbywały się rzadziej w zimie, a częściej w pozostałych porach roku, ze względu na dojazd. Mamy nadzieję ,że klub będzie dalej istniał.

Ad. 3
W podobnej formie, jak opinie, uczestnicy mogli złożyć propozycje działań w kolejnym roku. Poniżej wybrane propozycje:
.. Prelekcje dotyczące przepisów konsumenckich w telekomunikacji są godne uwagi i rozszerzenia o inne zagadnienia prawne w następnym programie.
1. wyprawa do puszczy kampinoskiej pod przewodnictwem kogoś, kto zna się na przyrodzie. Chodzi o to, żeby pokazać niewidomym (żebyśmy mogli dotknąć) różne rodzaje drzew. Żebyśmy mogli stwierdzić: czy różnią się od siebie liście grabu, olchy, wiązu, modrzewia i innych. Kora drzew także jest inna na sośnie czy brzozie. Chciałabym usłyszeć różne opowieści o puszczańskich zwierzętach, ptakach i roślinach.
2. Wycieczka do puszczy kampinoskiej jakimś ciekawym szlakiem np. historycznym. Na pewno w puszczy są ciekawe miejsca, z którymi wiążą się interesujące historie. Historia samej puszczy z pewnością jest również ciekawa. W końcu Laski leżą na terenie puszczy, o której tak niewiele wiemy.
3. Wycieczka do ogrodu botanicznego w Powsinie. Jest tam specjalna ścieżka dla niewidomych. Przyznam, że chciałabym zobaczyć, jak wygląda rosiczka czy dzbanecznik - rośliny polujące na owady.
4. Wycieczka do ogrodu zoologicznego. Być może niektórych zwierząt będzie można dotknąć, a nawet pokarmić marchewką. O niektórych zwierzętach czy ptakach będzie można jedynie posłuchać ciekawych opowiadań, bo trudno np. dotknąć lwa czy tygrysa - czasem można usłyszeć ich ryki.
5. Wycieczka do muzeum ziemi. Tam zgromadzone są minerały i skamieniałości, których można dotknąć. Przy okazji można posłuchać opowieści o historii ziemi i powstaniu życia na naszej planecie.
6. Na zakończenie przedstawiam pomysł szalony, ale chyba atrakcyjny przynajmniej dla niektórych niewidomych. Pod koniec kwietnia lub w maju proponuję wyprawę do lasu, żeby posłuchać ptasiego chóru przedświtu. W tym celu trzeba bardzo wcześnie wstać, bo ptaki najintensywniej śpiewają przed wschodem słońca. Propozycja dotyczy "skowronków", to znaczy tych, którym nie przeszkadza poranne wstawanie. Propozycja jest mało realna, bo trzeba by zorganizować nocleg dla chętnych.

Przedstawiłam kilka propozycji, może któraś przypadnie do gustu i będzie mogła być zrealizowana.

.. prośba o więcej porad z zakresu tyflotechniki (konfigurowanie nowych urządzeń, poradnictwo przy ich użytkowaniu.
.. jak najwięcej wycieczek w tym kilkudniowe.
.. warsztaty pierwszej pomocy; prelekcje w zakresie zdrowego żywienia, diet; porady prawne z różnych dziedzin - np. prawa spadkowego, dziedziczenia itp.

Zebranie prowadziła - Kierownik Działu ds. Absolwentów - Krystyna Konieczna

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI