AKTUALNOŚCI

umieszczono: 16.09.2014

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu z nami:

numer telefonu: 22-7523351; email: dzialabsolwentow@laski.edu.pl

Przygotowujemy kolejne projekty!

umieszczono: 16.09.2014

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" został zakończony.

Rezultaty działań projektowych:
Wsparcia udzieliliśmy 797 osobom z dysfunkcją wzroku.

Rozpoczęło bądź kontynuowało naukę 261 osób - wszyscy otrzymali udźwiękowiony odtwarzacz treści multimedialnych Sansa Clip.

Zgodnie z planem przeprowadzone zostały warsztaty i konsultacje indywidualne
z zakresu rehabilitacji społecznej dla 289 beneficjentów. Mieli oni możliwość skorzystania z zajęć integracyjnych, psychologicznych, zwiedzania zabytków np. Krakowa szlakiem królewskim, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, zajęć rekreacyjnych nad morzem, w basenie i na sali gimnastycznej oraz z wypracowanej w tym projekcie metody ćwiczeń nordic walking.

Z Kursu bezwzrokowych technik i metod pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych skorzystało 60 osób.

Z kursu samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS skorzystało 61 osób.

Stacjonarny 10-miesięczny kurs j. angielskiego metodą Callana ukończyło 12 osób,
a 10-miesięczny kurs j. angielskiego przez skype 6 osób.

W sumie zamierzone rezultaty z zakresu rehabilitacji społecznej zostały osiągnięte na poziomie powyżej 100%

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej ukończyło 340 osób; Kursy obsługi komputera
120 osób; Kursy obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego 110 osób; Indywidualne szkolenia z zakresu obsługi mediów społecznościowych odbyło 15 osób; Szkolenia zawodowe operatorów Wirtualnego Contact Center ukończyły 123 osoby; Szkolenie zawodowe z transkrypcji ukończyło 30 osób;
Z doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów skorzystało 29 osób.

Rezultaty działań z zakresu aktywizacji zawodowej zostały osiągnięte
na poziomie powyżej 100%.


W wyniku tych działań staże rehabilitacyjne zakończyło 125 beneficjentów,
a rezultat został osiągnięty na poziomie 104,17%.


W ramach projektu powstała pierwsza w świecie platforma Wirtualnego Contact Center umożliwiająca podjęcie pracy przez osoby niewidome na stanowisku operator wirtualnego contact center w systemie rozproszonym.

Wsparciem były też objęte rodziny i osoby z najbliższego otoczenia osób niewidomych. Z warsztatów wspierających oraz indywidualnych konsultacji skorzystało 400 osób.

W pozyskiwaniu pracodawców bardzo nam pomogły dotychczasowe kontakty, baza pracodawców, którą prowadzimy w ramach Agencji zatrudnienia oraz intensywne działania personelu projektu. Do powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy zostało wysłanych 1058 pism-zaproszeń do współpracy. W rezultacie tego informacje
o projekcie znalazły się na 44 stronach www urzędów pracy oraz prezentowane było stanowisko pracy i możliwości zawodowe osób niewidomych na 22 targach pracy. Ponadto korespondowano z 583 firmami, urzędami, sądami, ministerstwami. Przesłana była również informacja o projekcie do wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie, Pełnomocników ds. studentów niepełnosprawnych przy wyższych uczelniach, klinik okulistycznych, duszpasterstw niewidomych tj. kolejne 600 zaproszeń do współpracy. Spotkań z pracodawcami odbyło się 51. Utworzona została baza 419 pracodawców, a rezultat został osiągnięty na poziomie powyżej 150%.

Celem promowania nowego stanowiska pracy dostępnego osobom niewidomym 'operator wirtualnego contact center' oraz pozyskiwania pracodawców została uruchomiona strona internetowa
wccpraca.pl

Fanpage na portalu społecznościowym Facebook:
facebook.com/wirtualne.contact.center

Zrealizowany został film, który można znaleźć pod linkiem:
Wirtualne Contact Center - nowe stanowisko pracy dla niewidomych

Miała miejsce Konferencja prasowa w czerwcu 2013 roku. Co piszą i mówią media
o naszym projekcie można zobaczyć na stronie projektu
Projekt w mediach

Prezentacja podsumowująca projekt, którą można obejrzeć na stronie:
Podsumowanie projektu

Dzięki wspólnym staraniom naszym, pracodawców i beneficjentów pracę podjęło
85 osób z dysfunkcją wzroku na stanowiskach:

Konsultant 8
Masażysta 11
Telemarketer 25
Copywiter 6
Przedstawiciel handlowy 2
Pracownik administracyjny 2
Protokolant sądowy 2
Referent ds. administracji 1
Doradca ds. sprzedaży 1
Pracownik gospodarczy 1
Archiwista 1
Pracownik biurowy 2
Analityk zasobów internetowych 2
Pomoc sprzątająca 1
Doradca zawodowy 1
Pracownik porządkowy 1
Pomocnik sprzedawcy 1
Referent ds. Analiz rozmów telefonicznych 1
Pomoc osoby niepełnosprawnej 1
Pracownik hali, kasjer 1
Pakowacz 1
Portier 1
Przewodnik wycieczek 1
Pracownik przymierzalni 1
Pomoc kuchenna 1
Pomocnik pracownika biurowego 1
Manager projektów specjalnych 1
Specjalista ds. kontaktu ze zwiedzającymi 1
Pracownik serwisowy 1
Magazynier 1
Sprzątaczka 1
Kronikarz 1
Asystent pracy 1
Właściciel firmy 1


Rezultaty w tabelach: CZYTAJ WIĘCEJ...

umieszczono: 27.08.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W miniony wtorek 26.08.2014r. w hotelu Mercure w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 odbyła się konferencja podsumowująca projekt: "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III". Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele Lidera czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Partnera Polskiego Związku Niewidomych. Po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jako pierwsza głos zabrała Pani Krystyna Konieczna - Koordynator Partnera.
W trakcie wystąpienia została wyświetlona prezentacja dotycząca projektu, którą można obejrzeć tutaj.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Galeria

umieszczono: 13.08.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu pn. "Wsparcie osób niewidomych
na rynku pracy III" odbędzie się 26 sierpnia br. o godz. 10:00 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54.

umieszczono: 13.08.2014

PROJEKT W SIERPNIU

Projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" powoli dobiega końca.
W sierpniu odbywają się ostatnie indywidualne szkolenia z obsługi mediów społecznościowych dla niewidomych i szkolenia zawodowe dla niewidomych masażystów. Ostatnie osoby kończą swoje staże rehabilitacyjne. Pracownicy biura projektowego nie narzekają na brak pracy. W trakcie ostatniego miesiąca skupieni są na wszelkich rozliczeniach, zestawieniach z przebiegu całego projektu, archiwizacji dokumentacji.

umieszczono: 13.08.2014

PROJEKT W LIPCU

W lipcu odbyły się ostatnie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rehabilitacji Społecznej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów, które miały miejsce
w Krzeszowicach k/Krakowa. Zostały zorganizowane dla grupy z Włocławka i okolic.
Dni były wypełnione różnego rodzaju zajęciami m.in.: z instruktorem nauki chodzenia z kijami nordic walking, z psychologiem, doradcą zawodowym. Nie zabrakło również wyjazdu do Piekar k/Krakowa do obiektu Sportowo - Rekreacyjnego Radosna Nowina 2000 gdzie odbyły się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i na basenie.
W minionym miesiącu nie zabrakło kursu komputerowego, szkolenia zawodowego operatorów wirtualnego Contact Center oraz szkolenia zawodowego z transkrypcji.

Galeria

umieszczono: 25.07.2014

PROJEKT W CZERWCU

W czerwcu Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rehabilitacji Społecznej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów odbyły się zarówno
w Krzeszowicach k/Krakowa jak i w Sobieszewie k/Gdańska.
Beneficjenci oraz ich opiekunowie mogli skorzystać z różnego rodzaju zajęć
m.in.: z fizjoterapeutą, instruktorem orientacji przestrzennej, psychologiem, tyflopedagogiem, instruktorem nauki chodzenia z kijami nordic walking. Uczestnikom będącym w Krzeszowicach został zorganizowany wyjazd do obiektu Sportowo - Rekreacyjnygo Radosna Nowina 2000 w Piekarach gdzie odbyły się zajęcia na basenie rehabilitacyjnym a także sali gimnastycznej. W Sobieszewie zaś nie zabrakło zajęć na plaży.
W tym miesiącu odbył się kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs bezwzrokowych technik i metod pracy połączony z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych oraz szkolenie zawodowe z transkrypcji.
Kilkoro masażystów skorzystało ze szkolenia zawodowego dla niewidomych masażystów.

Galeria

umieszczono: 04.06.2014

PROJEKT W MAJU

W maju do Ośrodka Vincentinum w Krzeszowicach k/Krakowa na Warsztaty Rehabilitacji Społecznej przyjechała grupa uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Młodzież miała możliwość skorzystania z wykładów m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą orientacji przestrzennej a także konsultacji indywidualnych. Odbyły się również zajęcia na basenie rehabilitacyjnym a także sali gimnastycznej w obiekcie
Sportowo - Rekreacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach znajdującym się niedaleko Krakowa.
Do Sobieszewa k/Gdańska przybyły grupy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących
i Niewidomych z Dąbrowy Górniczej. Dla nich odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Rehabilitacji Społecznej. Zajęcia poprowadzili m.in. fizjoterapeuta, psycholog, instruktor nauki chodzenia z kijami nordic walking.
W Laskach odbyły się Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów dzieci ze Szkoły Podstawowej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Rodzice mieli możliwość dowiedzenia się na temat "Aktywnego samorządu", uprawnień dotyczących osób niewidomych, a także zapoznać się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb osób niewidomych.
W tym miesiącu został przeprowadzony kurs obsługi urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego, kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center oraz szkolenie zawodowe z transkrypcji.
Kolejni Beneficjenci rozpoczęli staż rehabilitacyjny.

Galeria

umieszczono: 14.05.2014

PROJEKT W KWIETNIU

W minionym miesiącu w Krzeszowicach k/Krakowa odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rehabilitacji Społecznej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów.
Uczestnicy warsztatów skorzystali z zajęć ruchowych i nauki pływania w obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym Radosna Nowina znajdującym się niedaleko Krakowa. Wszyscy chętnie podjęli również naukę chodzenia z kijami nordic walking.
Nie zabrakło także wykładów i konsultacji ze specjalistami.
W kwietniu odbył się kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego, szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center.

Galeria

umieszczono: 11.04.2014

PROJEKT W MARCU

W marcu zostały zorganizowane Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
w Krzeszowicach k/Krakowa.
W czasie trwania warsztatów uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wykładów, konsultacji ze specjalistami, nauki chodzenia z kijami nordic walking oraz nauki pływania i gimnastyki w obiekcie Sportowo - Rekreacyjnym Radosna Nowina 2000
w Piekarach znajdującym się niedaleko Krakowa.
Warsztaty Rehabilitacji Społecznej odbyły się w Sobieszewie k/Gdańska
dla młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille'a
w Bydgoszczy.
Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów miały miejsce w Laskach.
Tym razem zaprosiliśmy rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
w Laskach. Rodzice mieli możliwość uzyskania informacji m.in.: na temat uprawnień dotyczących osób niewidomych, dowiedzieć się o programie "Aktywny samorząd", zapoznać się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb osób niewidomych.
W tym miesiącu odbył się kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego, szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center oraz szkolenie zawodowe z transkrypcji.
Kolejni beneficjenci rozpoczęli staż rehabilitacyjny w ramach projektu.

Galeria

umieszczono: 4.03.2014

PROJEKT W LUTYM

W tym miesiącu Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty Rehabilitacji Społecznej odbyły się w Krzeszowicach k/Krakowa. W ramach zajęć beneficjenci skorzystali z wykładów, konsultacji ze specjalistami, a także z nauki chodzenia z kijami nordic walking. Dodatkową atrakcją były zajęcia na basenie rehabilitacyjnym oraz gimnastyka w obiekcie Sportowo - Rekreacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach niedaleko Krakowa.
Nie zabrakło również szkolenia zawodowego operatorów wirtualnego Contact Center oraz szkolenia zawodowego z transkrypcji.
Kolejne osoby rozpoczęły staż rehabilitacyjny.

Galeria

umieszczono: 24.01.2014

PROJEKT W STYCZNIU

Początek roku kalendarzowego, my jednak nie zwalniamy tempa i w dalszym ciągu przyjmujemy kolejne osoby chętne do udziału w projekcie "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III.
Grupa osób skorzystała z Warsztatów Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów, które odbyły się w Krzeszowicach k/Krakowa. Uczestnicy mieli możliwość: konsultacji ze specjalistami, nauki chodzenia z kijami nordic walking , a także uzyskania informacji na temat uprawnień dotyczących osób niewidomych. W ramach integracji grupy został zorganizowany przez Dyrektora Ośrodka ks. Jacka, bal karnawałowy poprowadzony przez profesjonalnego DJ
i konferansjera. Na zakończenie warsztatów przyjechali do nas wolontariusze
z którymi mogliśmy wspólnie kolędować.
W tym miesiącu został przeprowadzony kurs obsługi urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego, kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, oraz szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center.

Galeria

umieszczono: 19.12.2013

PROJEKT W GRUDNIU

W grudniu odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej w Krzeszowicach k/Krakowa dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych z Dąbrowy Górniczej. W czasie warsztatów młodzież mogła skorzystać z wykładów, ćwiczeń oraz konsultacji ze specjalistami.

Odbyło się kolejne szkolenie zawodowe z transkrypcji, szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center oraz kurs komputerowy.

Trzy osoby rozpoczęły staż rehabilitacyjny w ramach projektu.

Galeria

umieszczono: 19.12.2013

PROJEKT W LISTOPADZIE

W tym miesiącu Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów odbyły się w Sobieszewie k/Gdańska, a także w Śródborowie k/Otwocka.
Do Sobieszewa przyjechała kolejna grupa uczniów i absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille'a z Bydgoszczy. Natomiast do Śródborowa przyjechały osoby z różnych miast. Czas na warsztatach wypełniony był po brzegi różnego rodzaju zajęciami i ćwiczeniami. Nie zabrakło także czasu wolnego, dla naszych Beneficjentów i tym razem Dyrektor Ośrodka "Śródborowianka" przygotował niespodziankę w postaci koncertu polskiej piosenkarki Pani Danuty Stankiewicz.

W ostatnich dniach listopada odbyło się w Laskach pierwsze szkolenie z zakresu transkrypcji. Wzięło w nim udział czworo beneficjentów projektu. Przy pomocy oprogramowania wykorzystującego wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury komputerowej uczyli się tworzenia - zgodnie z zasadami edycji tekstu - stenogramów nagrań audio i audio video. Nie zabrakło też kursu komputerowego, kursu samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kursu urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego oraz szkolenia zawodowego operatorów wirtualnego Contact Center.

Prowadzona była prezentacja stanowiska pracy Contact Center u pracodawców i na Targach Pracy.

Kolejne osoby rozpoczęły trzymiesięczny staż rehabilitacyjny, a kilkoro Beneficjentów projektu podjęło pracę.

Galeria

umieszczono: 30.10.2013

PROJEKT W PAŹDZIERNIKU

W październiku kolejne osoby wzięły udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej. Do Sobieszewa przyjechała grupa uczniów i absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille'a z Bydgoszczy oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa. Natomiast do Śródborowa przyjechali nasi Beneficjenci z różnych stron Polski. W ramach warsztatów skorzystali z wykładów i ćwiczeń ze specjalistami. Wieczory były przeznaczone na wspólne śpiewy i opowieści. Największą niespodzianką dla naszych Beneficjentów, którą przygotował właściciel Ośrodka w Śródborowie był koncert polskiej piosenkarki Pani Danuty Stankiewicz.
Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów zostały zorganizowane dla rodziców dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
Rodzice mieli możliwość m.in:
- uzyskania informacji na temat uprawnień dotyczących osób niewidomych,
- dowiedzieć się o programie "Aktywny samorząd",
- zapoznać się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb osób niewidomych,
- spotkać się z byłymi absolwentami oraz rodzicami przeżywającymi podobne problemy w domu z dzieckiem niepełnosprawnym itp.

Kursy
W tym miesiącu odbył się kurs komputerowy, kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego oraz szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego Contact Center.

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
W tym miesiącu pracownicy projektu prezentowali stanowisko pracy Contact Center na Targach Pracy w Katowicach, Bochni i Krakowie.

Staże rehabilitacyjne W tym miesiącu siedem osób rozpoczęło staż rehabilitacyjny w ramach naszego projektu.

Galeria

umieszczono: 9.10.2013

PROJEKT WE WRZEŚNIU

We wrześniu Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów miały miejsce w Sobieszewie k/Gdańska dla naszych Beneficjentów oraz ich rodzin i bliskich z otoczenia. Natomiast do Krzeszowic k/Krakowa na takie warsztaty przyjechała grupa zorganizowana z Ostrołęki. W ramach zajęć skorzystali z ciekawych wykładów, konsultacji indywidualnych oraz nauki chodzenia z kijami Nordic Walking.

Kursy
W tym miesiącu nie zabrakło kursu komputerowego, kursu samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS a także szkolenia zawodowego operatorów wirtualnego Contact Center.

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
Pracownicy Działu przemierzyli wiele kilometrów do Jaworzna, Płocka i Konina na Targi pracy by zaprezentować potencjalnym pracodawcom stanowisko pracy Contact Center dla niewidomych.

Galeria

umieszczono: 30.08.2013

PROJEKT W SIERPNIU

Sierpień w biurze projektowym, mimo wakacji był miesiącem, w którym bardzo dużo się działo.
Kolejne osoby zapisały się do udziału w projekcie Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III. Kilka osób uczyło się orientacji przestrzennej w ramach kursu samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS.
Nasi Beneficjenci skorzystali także ze szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center.
Osoby posiadające dyplom masażysty mogły skorzystać z doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów. Uczestnicy szkolenia sami wybierali jakie nowe techniki masażu np. lomi lomi, shiatsu czy klasyczny chcą poznać bądź udoskonalić.

Galeria

umieszczono: 30.07.2013

PROJEKT W LIPCU

Warsztaty
W miesiącu lipcu pracownicy Działu ds. Absolwentów wyruszyli do Krzeszowic k/Krakowa, by przeprowadzić Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów. Uczestnicy brali udział w wykładach, a także mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, tyflopedagogiem oraz instruktorem orientacji przestrzennej.

Kursy
Miesiąc lipiec obfitował w kursy komputerowe, kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego. Nie zabrakło także szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center. Kilka osób uzyskało certyfikaty ukończenia doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów.

Staże rehabilitacyjne
W minionym miesiącu podpisano dziesięć umów stażowych w ramach projektu "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".

Galeria

umieszczono: 2.07.2013

PROJEKT W CZERWCU

Warsztaty
W miesiącu czerwcu odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów.
Tym razem do Ośrodka w Krzeszowicach k/Krakowa na Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów wybrała się młodzież
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lasek wraz ze swoimi opiekunami.
Program warsztatów był bardzo bogaty w różnorodne zajęcia np.: z psychologiem, doradcą zawodowym, z instruktorem nordic walking. Najwięcej jednak radości sprawiła nauka chodzenia z kijami nordic walking. Młodzież szybko opanowała technikę i mogła pochwalić się swoimi umiejętnościami. Wolny czas był przeznaczony na wspólną integrację np. przy ognisku lub wspólne wycieczki.

Galeria

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
W miesiącu czerwcu pracownicy projektu wyruszyli na Targi Pracy do Grodziska Wielkopolskiego, Zgierza a także do Warszawy. Zaprezentowali potencjalnym pracodawcom stanowisko pracy Contact Center dla niewidomych.

Kursy
W czerwcu odbyły się kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs obsługi urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego oraz kurs komputerowy. Odbyły się również szkolenia zawodowe operatorów wirtualnego contact center.

Galeria

Staże rehabilitacyjne
W minionym miesiącu podpisano kolejne umowy stażowe w ramach projektu Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III.

umieszczono: 20.06.2013

DZIEŃ OTWARTY DLA DZIENNIKARZY

W dniu 17.06.2013 r. w ramach dnia otwartego dla dziennikarzy w Dziale ds.Absolwentów odbyło się spotkanie mający na celu upowszechnianie stanowiska pracy - operator Wirtualnego Contact Center dla niewidomych.
Platforma Wirtualnego Contact Center dla niewidomych powstała w realizowanym projekcie "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".
Organizatorem spotkania była Agencji Grayling Poland - serdecznie dziękujemy.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele prasy: Puls Biznesu, Przegląd, Forbes, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza oraz Polskie Radio Jedynka.
Po krótkich wystąpieniach prelegentów: Pana Władysława Gołąba- Prezesa Zarządu TOnO, Pani Agnieszki Kłosowskiej - Dudzińskiej Zastępcy Prezesa Zarządu
ds. Programowych PFRON, Pana dyrektora Eugeniusza Wilczyńskiego - PFRON, Krystyny Koniecznej – kierownika Działu ds. Absolwentów TOnO, koordynatora projektu "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", Pana Andrzeja Michelis - właściciela firmy Estel, przedstawiciela pracodawców zatrudniających osoby niewidome i Pana Jana Gawlika architekta platformy Wirtualnego Contact Center dla niewidomych była prezentacja pracowni szkoleń operatorów WCC oraz stanowiska pracy osoby niewidomej i czas dla mediów.
Przed wyjazdem dziennikarze odwiedzili szkołę podstawową i gimnazjum.


Pierwsze informacje o dniu otwartym -
Polskie Radio Jedynka ; forbes.pl

Galeria

umieszczono: 4.06.2013

PROJEKT W MAJU

Warsztaty
W miesiącu maju przeprowadziliśmy kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rehabilitacji Społecznej, a także Warsztaty wspierające dla rodzin
i opiekunów.

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej odbyły się w Warszawie dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz w Śródborowie k/Otwocka dla młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille'a
z Bydgoszczy. Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa wraz ze swoimi rodzicami
i opiekunami przemierzyli długą drogę do nadmorskiej miejscowości Sobieszewo k/Gdańska by wziąć udział w Warsztatach Rehabilitacji Społecznej oraz Warsztatach wspierających.
Uczniowie mogli skorzystać z wielu interesujących wykładów oraz konsultacji indywidualnych ze specjalistami m.in.: psychologiem, tyflopedagogiem, fizjoterapeutą.
Jednym z elementów rehabilitacji dla młodzieży były długie spacery oraz ćwiczenia na plaży.
Po wyczerpującym dniu przychodził czas na odpoczynek i wspólne poznawanie się np. przy ognisku.

Galeria

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
W tym miesiącu pracownicy projektu wyruszyli na Targi Pracy do Leszna koło Warszawy. Zaprezentowali potencjalnym pracodawcom stanowisko pracy Contact Center dla niewidomych.

Kursy
W maju odbyły się kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS, kurs obsługi urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego oraz kurs komputerowy.
Odbyły się również szkolenia zawodowe operatorów wirtualnego contact center,
po którym uczestnicy będą mieli większe szanse i możliwości w podjęciu pracy na tym stanowisku.

Galeria

Staże rehabilitacyjne
Od początku trwania projektu podpisano dwanaście umów na staże rehabilitacyjne. Obecnie trwają jeszcze trzy z nich, a dziewięć zostało zakończonych. Aż siedmiu stażystów po odbytych stażach rehabilitacyjnych zostało zatrudnionych i podjęło pracę. Staże rehabilitacyjne odbywały się w wielu ciekawych miejscach i na atrakcyjnych stanowiskach m.in.: pracownika biurowego, doradcy zawodowego, masażysty, specjalisty ds. pozyskiwania klienta, pomocy wychowawcy, autora audycji i dziennikarza gazety internetowej.

umieszczono: 30.04.2013

PROJEKT W KWIETNIU

Warsztaty
W kwietniu w ramach projektu „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III” odbyły się kolejne: Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów. Beneficjenci oraz osoby z ich otoczenia mogli skorzystać
z różnorodnych warsztatów a także konsultacji indywidualnych ze specjalistami.

Nie zabrakło także Warsztatów Rehabilitacji Społecznej, które odbyły
się w Krzeszowicach k/Krakowa dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych
z Dąbrowy Górniczej, natomiast w Warszawie przy ul. Dankowickiej dla grupy osób niewidomych z Gdańska. Program warsztatów był bardzo bogaty - oprócz standardowych zajęć ze specjalistami uczestnicy mieli możliwość zapoznania
się z funkcjonowaniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej w Laskach. Odwiedzili bibliotekę brajlowską i kasetową.
Zapoznali się z metodami rehabilitacji leczniczej, obejrzeli basen oraz salę rehabilitacyjną.

Galeria

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
Tym razem pracownicy projektu wybrali się w długą podróż do Sandomierza, Tarnobrzegu oraz Łańcuta na Targi Pracy by móc zaprezentować potencjalnym pracodawcom oraz osobom niewidomym stanowisko pracy Contact Center
dla niewidomych.

Kursy
W tym miesiącu odbyły się kolejne kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych i kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS. Odbyło się również pierwsze szkolenie zawodowe operatorów wirtualnego contact center, po którym uczestnicy będą mieli większe szanse i możliwości w podjęciu pracy na tym stanowisku.

Galeria

umieszczono: 22.03.2013

PROJEKT W MARCU

Warsztaty
W marcu br. w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III
w miejscowości Śródborów k/Warszawy odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób z dysfunkcją wzroku oraz Warsztaty wspierające dla rodzin
i opiekunów.
W trakcie czterodniowych spotkań miały miejsce liczne zajęcia warsztatowe połączone z konsultacjami indywidualnymi. Beneficjenci mogli skorzystać przede wszystkim z porad: doradcy zawodowego, psychologa, instruktora orientacji przestrzennej, informatyka.
Warsztaty Rehabilitacji Społecznej miały miejsce w Krzeszowicach k/Krakowa,
na których największą radością była możliwość nauki chodzenia z kijkami nordic walking, zajęcia z radzenia sobie ze stresem połączone z ćwiczeniami i relaksacją,
a także szansa skorzystania z porad instruktora orientacji przestrzennej. Po całym dniu wyczerpujących zajęć trzeba było w końcu odpocząć, dlatego wieczory były przeznaczona na wspólne rozmowy, śpiewy, poznawanie się.

Galeria

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center
Pracownicy projektu przebyli długą drogę, aby 6 marca móc zaprezentować stanowisko pracy Contact Center dla osoby niewidomej na Międzynarodowych Targach Pracy
w Świnoujściu. Cieszyło się ono szerokim zainteresowaniem zarówno wśród wystawców, jak i osób poszukujących pracy. Dzięki temu spotkaniu wielu ludzi uświadomiło sobie, jak wielki potencjał tkwi w osobach z dysfunkcją wzroku oraz jak wiele są w stanie zrobić. Głównym celem naszego udziału w Targach było pozyskanie pracodawców chętnych do współpracy i zatrudnienia osób niewidomych.
Kolejna prezentacja stanowiska Contact Center miała miejsce 14 marca na Powiatowych i Młodzieżowych Targach Pracy w Ostrzeszowie. Tam również staraliśmy się pozyskać pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osoby z dysfunkcją wzroku. Liczymy, że pozyskane kontakty pozwolą nam nawiązać współpracę z firmami,
a w przyszłości pozwolą na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niewidomych.

Galeria

Kursy
Na przełomie lutego i marca odbył się kurs obsługi komputera oraz kursy bezwzrokowych technik i metod pracy połączone z nauka obsługi podstawowych urządzeń domowych i kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS. W marcu także miał miejsce kurs obsługi urządzeń elektronicznych
i oprogramowania wspierającego .

umieszczono: 4.01.2013

Nowy Rok a z nim nowe możliwości dla Ciebie - zapraszamy

W dniu 13.12.2012 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III. Projekt skierowany jest do osób niewidomych w wieku aktywności zawodowej z terenu całej Polski.
Obejmuje także wsparciem ich rodziny i najbliższe otoczenie.

Celem projektu jest zwiększanie szans osób z dysfunkcją wzroku na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

umieszczono: 4.01.2013

Wrzesień - grudzień 2012 rok

W miesiącach od września do grudnia 2012 roku przeprowadziliśmy kilka warsztatów aktywizacji zawodowej, warsztatów dla rodzin, kursów: komputerowych, orientacji przestrzennej, bezwzrokowych technik i metod pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS. Odbywały się one w nadmorskiej miejscowości Sobieszewo k/Gdańska, w Rabce, a także w Laskach w budynku Działu ds. Absolwentów. Beneficjenci skorzystali z indywidualnego wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty nowoczesnych technologii, fizjoterapeuty oraz tyflopedagoga.

Galeria

umieszczono: 4.01.2013

Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III

W dniu 20 lutego 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki wyboru oferty w otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego pn.: "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III". W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej do wspólnej realizacji projektu wybrano Polski Związek Niewidomych i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Wkrótce więcej informacji na temat realizacji projektu.

Zapraszamy do współpracy.