DZIAŁANIA

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III, w ramach którego będziesz mógł skorzystać m.in. z:

- pomocy w zatrudnieniu,
- stażu rehabilitacyjnego,
- porad specjalistów,
- z Warsztatu Aktywizacji Zawodowej,
- Warsztatu z zakresu Rehabilitacji Społecznej,
- szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center,
- doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów,
- szkolenia zawodowego z transkrypcji.

Kursów:

- obsługi komputera,
- bezwzrokowych metod i technik pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych,
- obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego,
- samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS,
- intensywnego kursu języka angielskiego przez Skype.

Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby Tobie najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin
i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ finansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.