AKTUALNOŚCI

umieszczono: 16.09.2014

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Rezultaty w tabelach:

Beneficjenci Ostateczni:

Podział ze względu na płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem
370
46,25%
415
51,88%
785
98,13%


Podział
ze względu na wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
15-24
190
24,20%
196
24,97%
386
49,17%
25-54
139
17,71%
172
21,91%
311
39,62%
55-64
41
5,22%
47
5,99%
88
11,21%
Razem
370
47,13%
415
52,87%
785
100%


Podział
ze względu na wykształcenie
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Podstawowe/brak
61
7,77%
60
7,64%
121
15,41%
Gimnazjalne
101
12,87%
108
13,76%
209
26,62%
(pods./brak/gimn.)
162
20,64%
168
21,40%
330
42,04%
Ponadgimnazjalne
150
19,11%
173
22,04%
323
41,15%
Pomaturalne
28
3,57%
39
4,97%
67
8,54%
Wyższe
30
3,82%
35
4,46%
65
8,28%
Razem
370
47,13%
415
52,87%
785
100%


Ze względu na miejsce zamieszkania (Miasto/wieś)
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Miasto
205
26,11%
239
30,45%
444
56,56%
Wieś
165
21,02%
176
22,42%
341
43,44%
Razem
370
47,13%
415
52,87%
785
100%


Ze względu na pobieranie nauki - Uczniowie
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Uczy się
174
22,17%
177
22,55%
351
44,71%
Nie uczy się
196
24,97%
238
30,32%
434
55,29%
Razem
370
47,13%
415
52,87%
785
100%


Ze względu na Ośrodki
Razem
Bydgoszcz
86
29,76%
Dąbrowa Górnicza
20
6,92%
Kraków
69
23,88%
Laski
111
38,41%
Lublin
3
1,04%
Razem
289
100%


Opracowanie Indywidualnych Planów Działań
Razem
795
99,38%
Kobiety
378
47,25%
Mężczyźni
417
52,13%


Szkolenie zawodowe operatorów Wirtualnego Contact Center (120 osoby)
Razem
123
102,5%
Kobiety
54
45%
Mężczyźni
69
57,5%
15-24 lata
57
46,34%
25-54 lata
56
45,53%
55-64 lata
10
8,13%
podstawowe
7
5,69%
gimnazjalne
20
16,26%
ponadgimnazjalne
67
54,47%
pomaturalne
10
8,13%
wyższe
19
15,45%


Doskonalenie zawodowe niewidomych masażystów (30 osób)
Razem
29
96,67%
Kobiety
10
34,48%
Mężczyźni
19
65,52%
15-24 lata
13
44,83%
25-54 lata
16
55,17%
55-64 lata
0
0%
podstawowe
0
0%
gimnazjalne
2
6,9%
ponadgimnazjalne
11
37,93%
pomaturalne
10
34,48%
wyższe
6
20,69%


Szkolenie zawodowe z transkrypcji (30 osób)
Razem
30
100%
Kobiety
20
66,67%
Mężczyźni
10
33,33%
15-24 lata
21
70%
25-54 lata
7
23,33%
55-64 lata
2
6,67%
podstawowe
0
0%
gimnazjalne
8
26,67%
ponadgimnazjalne
11
36,67%
pomaturalne
3
10%
wyższe
8
26,67%


Kurs obsługi komputera (120 osób)
Razem
120
100%
Kobiety
55
45,83%
Mężczyźni
65
54,17%
15-24 lata
37
30,83%
25-54 lata
66
55,00%
55-64 lata
17
14,17%
podstawowe
19
15,83%
gimnazjalne
28
23,33%
ponadgimnazjalne
55
45,83%
pomaturalne
9
7,5%
wyższe
9
7,50%


Kurs obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego (110 osób)
Razem
110
100%
Kobiety
46
41,82%
Mężczyźni
64
58,18%
15-24 lata
29
26,36%
25-54 lata
64
58,18%
55-64 lata
17
15,45%
brak
1
0,91%
podstawowe
23
20,91%
gimnazjalne
13
11,82%
ponadgimnazjalne
54
49,09%
pomaturalne
3
2,73%
wyższe
16
14,55%


Kurs bezwzrokowych technik i metod pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych (60 osób)
Razem
60
100%
Kobiety
25
41,67%
Mężczyźni
35
58,33%
15-24 lata
26
43,33%
25-54 lata
30
50%
55-64 lata
4
6,67%
podstawowe
9
15%
gimnazjalne
14
23,33%
ponadgimnazjalne
28
46,67%
pomaturalne
2
3,33%
wyższe
7
11,67%


Kurs samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS (60 osób)
Razem
61
101,67%
Kobiety
24
40%
Mężczyźni
37
61,67%
15-24 lata
25
40,98%
25-54 lata
34
55,74%
55-64 lata
2
3,28%
podstawowe
9
14,75%
gimnazjalne
19
31,15%
ponadgimnazjalne
23
37,7%
pomaturalne
3
4,92%
wyższe
7
11,48%


Kurs języka angielskiego (12 osób)
Razem
12
100%
Kobiety
5
41,67%
Mężczyźni
7
58,33%
15-24 lata
12
100%
25-54 lata
0
0%
55-64 lata
0
0%
podstawowe
0
0%
gimnazjalne
11
91,67%
ponadgimnazjalne
1
8,33%
pomaturalne
0
0%
wyższe
0
0%


Intensywny kurs języka angielskiego przez Skype (6 osób)
Razem
6
100%
Kobiety
2
33,33%
Mężczyźni
4
66,67%
15-24 lata
4
66,67%
25-54 lata
2
33,33%
55-64 lata
0
0%
podstawowe
1
16,67%
gimnazjalne
0
0%
ponadgimnazjalne
3
50%
pomaturalne
0
0%
wyższe
2
33,33%


Rozpoczęcie/kontynuacja nauki (260 osób)
Razem
261
100,38%
Kobiety
124
47,69%
Mężczyźni
137
52,49%
15-24 lata
254
97,32%
25-54 lata
7
2,69%
55-64 lata
0
0%
podstawowe
0
0%
gimnazjalne
195
74,71%
ponadgimnazjalne
56
21,46%
pomaturalne
5
1,92%
wyższe
5
1,92%


Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (320 osób)
Razem
340
106,25%
Kobiety
175
54,69%
Mężczyźni
165
51,56%
15-24 lata
157
46,18%
25-54 lata
147
43,24%
55-64 lata
36
10,59%
brak
1
0,29%
podstawowe
44
12,94%
gimnazjalne
93
27,35%
ponadgimnazjalne
162
47,65%
pomaturalne
14
4,12%
wyższe
26
7,65%


Warsztaty rehabilitacji społecznej (240 osób)
Razem
177
73,75%
Kobiety
91
37,92%
Mężczyźni
86
35,83%
15-24 lata
72
40,91%
25-54 lata
63
35,80%
55-64 lata
42
23,46%
podstawowe
38
21,23%
gimnazjalne
39
21,79%
ponadgimnazjalne
81
45,25%
pomaturalne
13
7,26%
wyższe
6
3,35%


Staże (120 osób)
Razem
125
104,17%
Kobiety
56
46,67%
Mężczyźni
69
57,5%
15-24 lata
43
34,4%
25-54 lata
74
59,2%
55-64 lata
8
6,4%
brak
1
0,8%
podstawowe
11
8,8%
gimnazjalne
6
4,8%
ponadgimnazjalne
55
44%
pomaturalne
23
18,4%
wyższe
29
23,2%


Podjęcie pracy (120 osób)
Razem
77
64,17%
Kobiety
30
25%
Mężczyźni
47
39,17%


Ponadto wsparciem zostały objęte osoby z rodzin oraz otoczenia osób niewidomych:

Podział ze względu na płeć
Razem
400
100%
Kobiety
275
68,75%
Mężczyźni
125
31,25%


Podział ze względu
na wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
15-24 lat
28
7%
13
3,25%
41
10,25%
25-54 lat
147
36,75%
74
18,5%
221
55,25%
55-64 lat
74
18,5%
29
7,25%
103
25,75%
65 i więcej
26
6,5%
9
2,25%
35
8,75%
Razem
275
68,75%
125
31,25%
400
100%


Podział
ze względu na wykształcenie
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Podstawowe/brak
19
4,75%
17
4,25%
36
9%
Gimnazjalne
7
1,75%
4
1%
11
2,75%
(pods./brak/gimn.)
26
6,5%
21
5,25%
47
11,75%
Ponadgimnazjalne
118
29,5%
71
17,75%
189
47,25%
Pomaturalne
61
15,25%
11
2,75%
72
18%
Wyższe
70
17,5%
22
5,5%
92
23%
Razem
275
68,75%
125
31,25%
400
100%


Podział ze względu na miejsce zamieszkania miasto/wieś
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Miasto
196
49%
82
20,5%
278
69,5%
Wieś
79
19,75%
43
10,75%
122
30,5%
Razem
275
68,75%
125
31,25%
400
100%


Status na rynku pracy
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Bezrobotny
15
3,75%
7
1,75%
22
5,5%
Nieaktywny zawodowo
133
33,25%
37
9,25%
170
42,5%
Zatrudniony
127
31,75%
81
20,25%
208
52%
Razem
275
68,75%
125
31,25%
400
100%POWRÓT DO AKTUALNOŚCI