REKRUTACJA

Dział ds. Absolwentów serdecznie zaprasza do udziału w projekcie osoby:

- posiadające orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z tytułu wzroku,
- niepracujące,
- kobiety w wieku 16 - 59 lat,
- mężczyzn w wieku 16 - 64 lat.

Chętni spełniający powyższe warunki wypełniają formularz zgłoszeniowy,
deklarację uczestnictwa w projekcie i składają je w biurze projektu lub przekazują
za pośrednictwem poczty.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu
lub prosimy o kontakt telefoniczny albo e-mailowy.

Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. (22) 752-33-51

e-mail: m.lewandowska@promocjaikariera.pl