ARCHIWUM
"WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II".

umieszczono: 20.01.2011

ZIMOWE SPOTKANIA

W ramach projektu WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II odbyły się w grudniu Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Uczestnicy mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami oraz pozyskania diagnozy lekarskiej i psychologicznej. Warsztat o uprawnieniach osoby niepełnosprawnej poprowadził Prezes TOnO mecenas Władysław Gołąb, warsztat doradcy zawodowego pani Krystyna Konieczna, a warsztat "prezentacja e - podpisu" pan Jan Gawlik. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem PUP, pokaz biblioteki brajlowskiej, biblioteki kasetowej, gabinetu rehabilitacji widzenia i orientacji przestrzennej, pokaz basenu i sali rehabilitacyjnej.
W grudniu odbyły się także w ramach projektu WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II warsztaty dla Rodzin i Opiekunów. Uczestnicy poznali uprawnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, z wykładu przedstawiciela GOSP dowiedzieli się o możliwościach pomocy społecznej oraz pozyskali wiedzę dotyczącą życia niewidomego i zasad bezpiecznego poruszania się z osobą niewidomą. Był czas na indywidualne spotkania, porady specjalistów, konsultacje np. prawne oraz wizytę w Dziale ds. Absolwentów, pracowniach warsztatowych oraz spotkanie z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

umieszczono: 22.12.2010

PREZENTACJE STANOWISKA CONTACT CENTER

W dniach 25 - 26.11.2010 roku w Aleksandrowie Kujawskim podczas seminarium "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie aleksandrowskim w I półroczu 2010"
i następnego dnia w Koninie podczas targów pracy organizowanych przez miejscowy Urząd Pracy prezentowaliśmy stanowisko Contact Center przystosowane do możliwości osób niewidomych, dzięki czemu pracodawca może zatrudnić osobę niewidomą w swojej firmie.

umieszczono: 22.12.2010

STAŻE REHABILITACYJNE

Projekt Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II trwa od marca 2010 roku.
W tym czasie podpisano z pracodawcami dwadzieścia dwie umowy na staże rehabilitacyjne. Obecnie trwa jeszcze sześć z nich, a piętnaście zostało zakończonych.
Aż siedmiu stażystów po odbytych stażach rehabilitacyjnych zostało zatrudnionych i podjęło pracę.
Staże rehabilitacyjne dotyczyły wielu ciekawych i atrakcyjnych stanowisk m.in.: masażysty, protokolanta sądowego, przewodnika muzealnego, specjalisty ds. obsługi klienta, instruktora, asystenta, wychowawcy i woźnego sądowego.

umieszczono: 1.12.2010

LISTOPADOWA REKRUTACJA

W listopadzie odbyły się spotkania rekrutacyjne do projektu WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II. Wzięła w nich udział młodzież z klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ośrodka dla niewidomych w Laskach.

umieszczono: 19.11.2010

LISTY OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Otrzymaliśmy list od uczestnika jednego ze spotkań projektowych w Sobieszowie. Marcin brał udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej a Jego mama w Warsztatach dla Rodzin i Opiekunów. Oboje byli bardzo zadowoleni z udziału w przygotowanych z myślą o nich zajęciach warsztatowych, wykładach i konsultacjach. Jedyne zastrzeżenie Marcina dotyczyło czasu trwania spotkania projektowego. Jego zdaniem było zdecydowanie za…krótkie.

umieszczono: 19.11.2010

PROJEKT W LISTOPADZIE

W listopadzie w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla młodzieży z ośrodków dla niewidomych w Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej oraz Krakowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 27.10.2010

PAŹDZIERNIKOWE WARSZTATY

W październiku w Sobieszewie k/Gdańska i w Warszawie na ul. Dankowickiej odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty z zakresu rehabilitacji społecznej dla BO oraz Warsztaty dla rodzin i opiekunów BO.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 6.10.2010

WRZEŚNIOWE SPOTKANIA

We wrześniu w Warszawie i Sobieszewie k/Gdańska odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty z zakresu rehabilitacji społecznej dla BO oraz Warsztaty dla rodzin i opiekunów BO.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 26.08.2010

LETNIE SPOTKANIA

W lipcu i sierpniu br. w Warszawie oraz Sobieszowie odbyły się kolejne spotkania warsztatowe w ramach projektu "WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II".

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 25.07.2010

SZKOLENIA

Ruszyły szkolenia zawodowe z zakresu świadczenia przez niewidomego usług teleinformatycznych Contact Center.

umieszczono: 15.07.2010

Kolejne spotkania w ramach projektu "WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II"

W dniach 21 - 24 czerwca br. w Sobieszewie k/Gdańska odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Tematyka zajęć dla beneficjentów dotyczyła więc nabywania i wzbogacania umiejętności oraz ćwiczenia technik wspomagających szanse osób niewidomych na trudnym rynku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 15.07.2010

KONFERENCJA "CYFROWO WYKLUCZENI" - O NOWYCH TECHNOLOGIACH BEZ BARIER

W dniu 23 czerwca 2010 w Warszawie odbyła się konferencja "Cyfrowo wykluczeni". Organizatorem wydarzenia była Fundacja Widzialni, Uniwersytet Śląski, Polski Związekk Głuchych oraz Agora S.A.
Tematem konferencji było zjawisko wykluczenia cyfrowego widziane z perspektywy administracji publicznej, mediów, organizacji pozarządowych oraz osób zagrożonych tym problemem.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 15.07.2010

CZERWCOWE SPOTKANIA

W dniach 14 - 19 czerwca 2010 r. w Warszawie w malowniczym dworku na ul. Dankowickiej odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty/Indywidualne Konsultacje dla rodzin i opiekunów BO.
Na uczestników czekali specjaliści wielu dziedzin. W programie znalazł się m.in.: warsztat psychologiczny, warsztat prawny, spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy, warsztat orientacji przestrzennej. Warsztat na temat nowoczesnych technologii dla niewidomych pozwolił na poznanie nowinek ze świata techniki oraz pozyskiwania i obsługi sprzętu.
Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz rozdanie materiałów promocyjnych.

umieszczono: 10.06.2010

SPOTKANIA Z UCZNIAMI

24 i 28 maja 2010 roku w Dziale Absolwentów dobyły się spotkania rekrutacyjno-diagnostyczne dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Młodzież mogła skorzystać z porad indywidualnych (lekarz, psycholog, tyflopedagog, doradca zawodowy, informatyk instruktor orientacji przestrzennej) poznać predyspozycje do różnych zawodów oraz ćwiczyć swój podpis.
Wszyscy otrzymali materiały promocyjne. Spotkanie zakończono obiadem w Gospodzie "Kampinówka".

umieszczono: 10.06.2010

SPOTKANIE PRACOWNIKÓW PROJEKTU

6 maja 2010 roku w siedzibie Działu Absolwentów w Laskach odbyło się spotkanie kluczowych pracowników projektu "Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II".
Zespół projektowy oraz podział zadań w projekcie przedstawiła p. Krystyna Konieczna - Koordynator Partnera TOnO.

umieszczono: 10.06.2010

WIZYTA W DZIALE ABSOLWENTÓW

5 maja 2010 roku Dział Absolwentów gościł przedstawicieli Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Celem spotkania było zapoznanie się z działaniami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz omówienie zagadnień związanych z kolejnym projektem PFRON realizowanym przez Dział Absolwentów we współpartnerstwie z PZN "Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II".

umieszczono: 10.05.2010

W dniach 16 - 18 kwietnia w Laskach odbyły się spotkania z zakresu rehabilitacji społecznej dla niewidomych. Miały charakter warsztatów oraz indywidualnych konsultacji.

Równolegle odbywały się spotkania o takim samych charakterze dla rodzin i opiekunów BO.
Do dyspozycji beneficjentów i ich rodzin oraz opiekunów byli specjaliści z zakresu orientacji przestrzennej, tyflopedagogiki, psychologii czy medycyny. Specjalista z dziedziny prawa wyjaśniał przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy spotkania odwiedzili Dział Wczesnego Wspomagania, internat dziewcząt, pracownię informatyczną oraz pracownię masażu.
Był czas na pytania i odpowiedzi oraz na wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
Po niedzielnym obiedzie podsumowano spotkanie.

umieszczono: 10.05.2010

W dniach 14 i 15 kwietnia 2010 r. w Żułowie odbyły się dwudniowe warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla rodzin i opiekunów BO.

Tematyka warsztatów była bardzo bogata i obejmowała m.in.:
- historię działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz zakres działań poszczególnych działów w tym Działu ds. Absolwentów,
- ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i jej wpływ na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,
- przyczyny i skutki utraty wzroku,
- znaczenie orientacji przestrzennej w życiu niewidomego,
- wytyczne jak być dobrym przewodnikiem osoby niewidomej,
- zasady udzielania pomocy niewidomemu w różnych sytuacjach życiowych,
- ćwiczenia praktyczne (poruszanie się przy pomocy białej laski, przewodnik niewidomego).

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych.