KOLEJNY PROJEKT NA START

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział Absolwentów we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystępuje do realizacji kolejnego projektu PFRON pt.: WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II, którego celem jest aktywizacja osób niewidomych i tym samym zwiększenie szans ludzi z dysfunkcją wzroku na rynku pracy.
Beneficjentami projektu po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, który potrwa do końca października 2011 roku są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku, które ukończyły 16 lat, są uczniami lub ubiegłorocznymi absolwentami jednego z ośrodków szkolno-wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego kraju albo dorosłymi absolwentami tych ośrodków.
Projekt przewiduje także działania skierowane do najbliższego otoczenia beneficjenta.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prowadzimy już rekrutację zarówno indywidualną, jak i grupową.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą projektową.