Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. (22) 752-33-51

e-mail: m.lewandowska@promocjaikariera.pl

Formularz zgłoszeniowy do Projektu
"WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RUNKU PRACY II" można pobrać TUTAJ


Ulotkę informacyjną o Projekcie można pobrać poniżej:
ULOTKA DLA KANDYDATÓW