KONTAKT

Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. (22) 752-33-51 lub 790 700 342

e-mail:
dzialabsolwentow@laski.edu.pl